Feestavond 12 december 2019.

Klik op activiteiten hier bven in de rode balk.

ANBO voor tweede keer in de fout 

Ter herinnering
In 2017 ontvingen leden van plaatselijke verenigingen in Oost-Nederland een brief van de ANBO waarin werd gezegd dat ze alleen bij een bepaalde zorgverzekeraar korting op de premie konden krijgen als ze lid waren van de ANBO. De ANBO claimde dat zij als enige ouderenorganisatie die korting hadden bedongen. Dat bericht was misleidend en onjuist; ook via de FASv hadden ouderen recht op premiekorting. De ANBO was daarvan op de hoogte, maar vond hun ‘ledenwervingsactie’ toch een groot succes.

De ANBO nogmaals in de fout
Op 7 november jl. kwamen de eerste verontrustende signalen bij ons binnen van ouderen die op hun e-mailadres onderstaand bericht van de ANBO ontvingen:
Deze ouderen waren al jaren lid van een plaatselijke vereniging die is aangesloten bij de FASv. Nieuwsbrief verder lezen of downloaden.


 

Ad Bakker Dordtse Dom smal 

 Welkom op de site van de Dordtse Seniorenbond!

Sinds 1 januari 2016 is in Dordrecht de Dordtse Seniorenbond actief.

De Dordtse Seniorenbond is een algemene en zelfstandige belangenorganisatie van en voor senioren.

Wij willen ons specifiek bezighouden met een aantal thema's, te weten: Wonen, Zorg en welzijn, Inkomen, Mobiliteit (waaronder Verkeer en Veiligheid) en Ouderenadvies. Wij werken al actief samen met relevante lokale organisaties en overheden – zoals de Wmo adviesraad Dordrecht, de Unie KBO en de PCOB - voor het afstemmen van activiteiten en services en gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken, die senioren aangaan. Uitgangspunt is dat de Dordtse Seniorenbond een bijdrage wil leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van senioren in onze gemeente.

U mag best weten dat we trots zijn op wat wij in korte tijd tot stand hebben gebracht. We hebben een bestuur, bestaande uit vier vrouwen en drie mannen, er zijn Statuten en een Huishoudelijk reglement, we zijn officieel ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel, we hebben een eigen bankrekeningnummer en in februari verscheen het eerste nummer van ons maandblad DordtSenior.

Als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen(FASv) kunnen wij  gebruik maken van en aantal diensten en services, die door of namens de federatie aan haar leden wordt aangeboden. Voorbeelden zijn o.a. de collectieve ziektekostenverzekeringen en belastingservices. 

Om te zorgen dat landelijk onze belangen worden gewaarborgd zijn wij als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden (NVOG).    

Klik hier voor de statuten

Klik hier voor de concept: Supplement op statuten en Reglement "Raad van advies en beroep

Klik hier voor de geschiedenis van de Dordtse Seniorenbond

180214 AVGKlik hier voor de privacyverklaring

 

 
 
Back to top