Wereld Armoededag 2022.

(bron: Platform tegen Armoede Drechtsteden)

In de week van 10 t/m 17 oktober 2022 staat Dordrecht stil bij de Armoede.

“Elk jaar op 17 oktober is het Wereldarmoededag. Voor het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is dat dé gelegenheid om de aandacht te vestigen op de armoede en de sociale gevolgen daarvan in onze eigen gemeenten.
Dat doen we door activiteiten te organiseren waarbij bewoners en lokale politici elkaar ontmoeten en met elkaar praten over onderwerpen die het dagelijks leven met (te) krap budget moeilijk maken.

Samen zoeken we dan naar mogelijke oplossingen. In 2022 kiezen we voor een andere opzet. We constateren dat het vertrouwen van bewoners in ‘de overheid’ op een laag punt is beland. Het wantrouwen jegens de instanties is soms zelfs zo groot dat burgers afzien van noodzakelijke voorzieningen en het gesprek met politici als zinloos betitelen.

Dit jaar willen we daarom allereerst de ruimte bieden aan zoveel mogelijk bewoners om ervaringen te delen, hun verhaal te vertellen en aan te geven hoe de overheid haar burgers beter zou kunnen ondersteunen.

Uitgangspunt is de kennis van de inwoners die moeten rondkomen van een ontoereikend inkomen of daar ervaring mee hebben. De gedachten die zij hebben over oplossingen vormen de basis en de rode draad.

Daarom moet de regie van de activiteiten ook zoveel mogelijk bij hun liggen. Tijdens de slotmanifestatie op 17 oktober wordt ‘het resultaat’ gepresenteerd. De vraag die daarbij aan iedere groep wordt gesteld: “Hebben jullie over oplossingen gesproken”? De organisaties en politiek luisteren!

Doel: aandacht vestigen op de armoede en de daarmee samenhangende sociale problemen in onze stad/gemeente; inspireren tot het gezamenlijk zoeken naar duurzame oplossingen; versterking van het sociaal beleid door dit te baseren op de ervaringskennis van de bewoners.

Doel –> burgers: zich uitspreken en gehoord worden; door deelname meer vertrouwen en beter perspectief; versterken sociale verbinding Doel –> organisaties: ondersteuning die beter aansluit op vraag en leefwereld Doel –> politici: sociaal beleid dat aansluit op de praktijk van burgers en hen daadwerkelijk vooruithelpt; opbouwen/herstellen van vertrouwen 1 Andere Drechtstedengemeenten kunnen naar believen aansluiten met hun eigen activiteiten.

Uitgangspunt is de kennis en ervaring van de inwoners die moeten rondkomen van een ontoereikend inkomen of daar ervaring mee hebben. De gedachten die zij hebben over oplossingen vormen de basis en rode draad. Daarom moet de regie van de activiteiten ook zoveel mogelijk bij hun liggen. De rol van organisaties is een ondersteunende: ruimte bieden aan initiatieven, coördineren en faciliteren, in aansluiting op de vraag van bewoners. Hoe: bewoners uitnodigen om in hun eigen leefomgeving samen te komen en uitdrukking te geven aan hun ervaringen en ideeën. Dat kan uitmonden in een gezamenlijke presentatie tijdens een stedelijke manifestatie op 17 oktober 2022”.

Meer informatie vindt u op de website

Platform tegen Armoede – Drechtsteden | Platform tegen Armoede – Drechtsteden


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts