Telefoon: 06-36105856 | mail: info@dordtsenior.nl

Reisclub

Vanwege de corona problemen kan en mag de reisclub helaas geen dagtochten of andere reizen organiseren.
Zodra een en ander weer mogelijk is maken daar, hier en in ons ledenblad de “DordtSenior”, melding van.

Dank voor uw begrip