Wie zijn wij

Sinds 1 januari 2016 is in Dordrecht de Dordtse Seniorenbond actief.

De Dordtse Seniorenbond is een algemene en zelfstandige belangenorganisatie van en voor senioren.

Wij willen ons specifiek bezighouden met een aantal thema’s, te weten: Wonen, Zorg en welzijn, Inkomen, Mobiliteit (waaronder Verkeer en Veiligheid) en Ouderenadvies. Wij werken al actief samen met relevante lokale organisaties en overheden – zoals de Wmo adviesraad Dordrecht, de Unie KBO en de PCOB – voor het afstemmen van activiteiten en services en gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken, die senioren aangaan. Uitgangspunt is dat de Dordtse Seniorenbond een bijdrage wil leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van senioren in onze gemeente.

U mag best weten dat we trots zijn op wat wij in korte tijd tot stand hebben gebracht. We hebben een bestuur, bestaande uit vier vrouwen en drie mannen, er zijn Statuten en een Huishoudelijk reglement, we zijn officieel ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel, we hebben een eigen bankrekeningnummer en in februari verscheen het eerste nummer van ons maandblad DordtSenior.

Als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen(FASv) kunnen wij  gebruik maken van en aantal diensten en services, die door of namens de federatie aan haar leden wordt aangeboden. Voorbeelden zijn o.a. de collectieve ziektekostenverzekeringen en belastingservices. 

Om te zorgen dat landelijk onze belangen worden gewaarborgd zijn wij als lid van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) tevens aangesloten bij de de Koepel Gepensioneerden.