Ouderenorganisaties doen oproep aan Kamer: Bouw woonzorg complexen nu echt urgent

Bron: Koepel van gepensioneerden woensdag 8 februari

De seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen de Tweede Kamer op om nu echt werk te maken van het realiseren van meer woningen voor ouderen.

Er moet vooral haast worden gemaakt met de bouw van woonvormen waar ook zorg kan worden geleverd. Dat staat in een brief die aan de Kamerleden is gestuurd.

De bouw van woonzorg complexen moet de hoogste prioriteit krijgen, stellen de organisaties die samenwerken in de Seniorencoalitie. Want er bestaat nu een grote kloof tussen zelfstandig wonen en opname in een verpleeghuis. Volgens brancheorganisatie ActiZ staan op dit moment 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis. En de behoefte aan verpleegbedden stijgt alleen maar, terwijl het kabinet het aantal plekken in verpleeghuizen niet verhoogt.

De Tweede Kamer debatteert morgen over de woningbouwplannen van het kabinet. Er wordt onder meer gepraat over het plan ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Daarin staat dat er tot 2030 290.000 woningen voor senioren moeten worden gebouwd, waarvan 80.000 in een zogenoemde geclusterde woonvorm. Hier worden wonen en zorg gecombineerd.

Plan B
In de brief uit de Seniorencoalitie haar zorg over de haalbaarheid van de plannen. Door bijvoorbeeld de stikstofcrisis, het gebrek aan geschikte bouwlocaties en de stijgende kosten is het de vraag of de ambitie wel gehaald wordt. De Seniorencoalitie wil weten of er een plan B ligt.

Naast investeren in woningen moet ook snel worden begonnen met investeren in wijken en buurten, schrijft de Seniorencoalitie in de brief. Goed wonen in een fijne woonomgeving waar mensen actief kunnen blijven meedoen is belangrijk in het voorkómen van de vraag naar zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts