Ontwikkelingen rond Gezondheidspark Midden zone.

Bron Dordrecht.net 05 juni 2023

DORDRECHT – Het College van B&W heeft besloten de ontwikkelovereenkomst met Ballast-Nedam voor de ontwikkeling van de Midden zone te ontbinden. In ieder geval voor een deel van het project, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk alle fasen zal betreffen
Wij kunnen ons voorstellen dat er teleurstelling zal zijn dat de ontwikkeling niet van de grond is gekomen. We hopen dan ook dat er snel een oplossing gevonden wordt om de broodnodige woningen hier te realiseren, evenals de benodigde capaciteit voor het parkeren.

Hierbij is wel de kans ontstaan om een aantal ernstige tekortkomingen van de bestaande plannen op te heffen. Als VSP en SP hadden wij grote moeite met de voorgenomen exploitatie van de te bouwen parkeergarage en parkeerkosten voor medewerkers van het ziekenhuis, evenals voor bezoekers van het ziekenhuis en sportboulevard. Voor medewerkers, die vanuit de gehele regio in wisseldiensten op het ASZ werken, is het meestal niet haalbaar met OV of fiets naar het werk te komen. De extra parkeerkosten zouden op kunnen lopen tot 1000,- euro per jaar. Dit als uitvloeisel van de voorgenomen exploitatie van de parkeergarage door een commerciële partij.

Voor de VSP en de SP is parkeergelegenheid bij een ziekenhuis een maatschappelijke voorziening. Wij willen, dat in een nieuwe ontwikkelovereenkomst wordt geregeld, dat de gemeente eigenaar blijft van alle parkeervoorzieningen in het gebied. Dit met schappelijke prijzen voor bezoekers van het ziekenhuis en sportboulevard en een goedkoop abonnement voor werkenden in het ASZ.

Daarnaast zou in de bestaande ontwikkelovereenkomst maar 15% sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dit helaas alleen in het hoogste prijssegment, en uitgebaat door een private partij, waardoor deze woningen na 15 jaar alsnog kunnen worden verkocht en dus verloren gaan voor de sociale sector. Wat de VSP en SP betreft moet gekeken worden naar een hoger percentage sociale huurwoningen, verspreid over alle betaalbaarheidscategorieën, en te exploiteren door de woningbouwcorporaties.

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk, VSP
Ronald Portier, SPGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts