Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden

Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden

Woensdag 24 maart 2021 is een persbericht uitgegaan n.a.v. het fet dat onze vereniging een nieuwe voorzitter heeft. Hieronder de complete tekst van het bericht.

Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden kent politiek en sociale partners van binnenuit

Oud-Tweede Kamerlid en oud-vakbondsvoorzitter John Kerstens is de nieuwe voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel voor de deur hebben de gepensioneerden in Nederland met hem een voorzitter, die goed bekend is met de Haagse politiek en de sociale partners. Oud-vakbondsman John Kerstens is 56 jaar en zat tot de jongste verkiezingen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

De Koepel Gepensioneerden heeft er – samen met andere seniorenorganisaties – hard voor gevochten om aan tafel te komen bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. De seniorenorganisaties worden inmiddels weliswaar gehoord door de partijen die het toekomstige pensioenakkoord uitwerken, maar ze beslissen daarover niet mee. Met een voorzitter die het Haagse politieke en bestuurlijke krachtenveld van binnenuit kent, verwacht de Koepel Gepensioneerden de belangen van alle gepensioneerden in ons land nog beter te kunnen behartigen.

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen veel meer omvatten dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Ook op deze terreinen heeft John Kerstens ruime ervaring opgedaan.

John Kerstens (1965) was – met een onderbreking van 14 maanden – lid van de Tweede Kamer van september 2012 tot maart 2021. Hij was onder meer woordvoerder arbeidsmarkt, pensioenen en zorg voor zijn fractie en vicevoorzitter van de vaste Kamercommissie Financiën. Voor zijn Tweede Kamerlidmaatschap was hij onder meer voorzitter van FNV Bouw, voorzitter van het pensioenfonds in de bouwnijverheid en vicevoorzitter van de FNV.

De Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden heeft op 24 maart de benoeming van John Kerstens tot voorzitter met applaus bekrachtigdDe nieuwe voorzitter, nog tot eind van deze maand lid van de oude Tweede Kamer, zal per 1 april met zijn werkzaamheden voor de Koepel Gepensioneerden starten.

John Kerstens: ’Ik heb ontzettend veel zin om in deze nieuwe functie aan de slag te gaan. Senioren verdienen een serieuze rol aan tafel als het om hun belangen gaat. Voordat het beoogde nieuwe pensioenstelsel in kan gaan moeten er nog veel beslissingen genomen worden waarbij de stem van senioren beslist gehoord dient te worden.’

De Koepel Gepensioneerden maakt zijn steun aan het nieuwe pensioenstelsel afhankelijk van een aantal verbeterpunten. Een belangrijke voorwaarde is onder meer dat vanaf nu tot 2026 al zoveel mogelijk de rekenmethoden van het dan ingaande nieuwe stelsel worden toegepast. Dit is van groot belang voor deelnemers en gepensioneerden die al 10 jaren of langer geen indexatie hebben gekregen en tot wel 20% indexatierachterstand hebben opgelopen. Een belangrijk punt is ook de evenwichtige verdeling van de ruim € 1500 miljard in de huidige pensioenpotten over de verschillende deelnemers.

De Koepel Gepensioneerden is in 2020 ontstaan door het samengaan van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Hun voormalige voorzitters Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) vervulden tot nu toe gezamenlijk het voorzitterschap van de Koepel Gepensioneerden. John Kerstens volgt nu beide co-voorzitters op. Daarmee is de fusie volledig en succesvol afgerond.

De Koepel Gepensioneerden omvat meer dan 150 organisaties voor gepensioneerden en senioren en vertegenwoordigt direct bijna 300.000 gepensioneerden en indirect alle meer dan 3,3 miljoen gepensioneerden in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts