Niet in gesprek met pensioenfonds en sociale partners of juist wel? Meld het!

Bron: Koepel van gepensioneerden nieuwsbrief 56 d.d. 31 december 2022

Een tijdje terug heeft de Koepel Gepensioneerden met de Pensioenfederatie afgesproken dat deze haar leden (zowat alle pensioenfondsen van Nederland) zou attenderen op de wettelijke verplichting van fondsen om gepensioneerden op de hoogte te stellen van het bestaan van verenigingen van gepensioneerden.

Veel bij de Koepel aangesloten verenigingen van gepensioneerden hebben inmiddels melding gemaakt van het feit dat ze dat gemerkt hebben.


Bij diverse fondsen die van genoemde verplichting tot voor kort niet of nauwelijks werk maakten, zijn inmiddels mooie berichten over de bij de Koepel aangesloten verenigingen verschenen. Soms gebeurde dat door middel van een brief aan alle gepensioneerden van het fonds, soms met een interview of een door de vereniging geschreven column in het blad of op de website van het fonds.


Graag ontvangt de Koepel dergelijke goede voorbeelden. Die dienen niet alleen ter inspiratie over op welke manieren verenigingen zich met behulp van het pensioenfonds kunnen presenteren, maar maken ook duidelijk of vervolgactie van de Koepel nodig is. Daarom worden ook verenigingen wier fondsen nog steeds geen medewerking willen verlenen nadrukkelijk gevraagd zich te melden.


Eenzelfde oproep doen we ook nog een keer richting verenigingen die tot nu toe geen gehoor krijgen bij vakbonden en/of werkgever waarbij ze zich hebben gemeld in het kader van het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoorrecht.


Ook daarvan ontvangt de Koepel graag bericht, zodat actie kan worden ondernomen. Berichten (met goede dan wel slechte ervaringen) kunnen worden gezonden naar http://secretariaat@koepelgepensioneerden.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts