Leeftijdsdiscriminatie

Bron; Nieuwsbrief van De Koepel dd.1 april 2023


AOW’ers die nog aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. Dat is regelrechte leeftijdsdiscriminatie, zegt de Seniorencoalitie. In een brief roepen de ouderenorganisaties de Tweede Kamer op om minister Van Gennip te vragen de regeling per direct open te stellen voor deze groep.


ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden het onbegrijpelijk dat werkende AOW’ers uitgesloten zijn. Waarom zouden zij niet in aanmerking mogen komen voor een financieel steuntje in de rug waarmee ze zich kunnen blijven ontwikkelen? “Juist in deze tijd met een krappe arbeidsmarkt kunnen senioren een belangrijke rol spelen”, zegt John Kerstens namens de Seniorencoalitie.


Op 1 mei kunnen belangstellenden weer een aanvraag doen voor een budget van €1.000 voor scholing en ontwikkeling. De Seniorencoalitie vindt dat ook werkende AOW’ers mee moeten kunnen doen met deze ronde.


De Tweede Kamer praat donderdag 30 maart met de ministers Van Gennip en Schouten over de uitvoering van de sociale zekerheid.

Tijdens dit debat kan de Kamer de ministers vragen het STAP-budget ook voor AOW’ers met een baan open te stellen.


Niet meer van deze tijd
Een ander discussiepunt is het aanpassen van de regels rondom samenleefvormen van AOW’ers. “De regels zijn niet meer van deze tijd”, stelt Kerstens. “Daarom moet er nu snel een concreet plan komen van de ministers over hoe deze worden aangepast.”


Tegenwoordig zijn er allerlei leefvormen waarvoor de huidige regels – die nog grotendeels stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw – niet meer voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een getrouwd stel dat niet in hetzelfde huis woont of een ouder die met zijn kind samenwoont. Het is voor AOW’ers nu niet duidelijk wanneer er precies sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding’.


Uitzondering
De Seniorencoalitie vindt dat er moet worden gekeken naar de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie om te bepalen of iemand een gezamenlijke huishouding voert (en dus een AOW-uitkering voor samenwonenden krijgt). Staat er meer dan één meerderjarige op een adres ingeschreven, dan is er sprake van een gezamenlijke huishouding.

Wel moet er, net als nu al in de wetgeving staat, een uitzondering blijven voor een ouder-kindrelatie.


UPDATE: motie over STAP-budget
Naar aanleiding van de oproep van de Koepel Gepensioneerden en haar zusterorganisaties heeft BBB een motie ingediend waarin er op wordt aangedrongen het STAP-budget ook open te zetten voor AOW’ers met een baan. Daarover wordt dinsdag 4 april gestemd.

kst31765748.pdf (parlementairemonitor.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts