Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Nu niet, dan niet, nooit niet?

De Telegraaf pakte deze week flink uit met een paginagroot artikel over de vraag of de pensioenen de extreme inflatie kunnen bijbenen. De kop van dat artikel luidde: ‘Tijd van grote onzekerheden.’

Maar vooral interessant was de ondertitel: ‘Pensioenbestuurders en -experts zien het somber in: prijsstijgingen niet bij te houden.’

Het interessante daaraan is dat het zo net lijkt of nu sprake is van een uitzonderlijke situatie. Die is er misschien wel als het gaat om de hoogte van de inflatie (die is inderdaad de laatste decennia ongekend), maar niet om het ‘niet bijhouden van de prijsstijgingen’. Voor het overgrote deel van de gepensioneerden in Nederland houdt hun pensioen immers inmiddels al bijna vijftien jaar de prijsstijgingen niet bij. De inflatie mag dan weliswaar de afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog zijn geweest als nu, maar als je pensioen in diezelfde periode nooit is verhoogd, heb je ook in die periode fors koopkrachtverlies geleden. Inclusief het gat dat dit jaar wordt opgelopen, bedraagt dat koopkrachtverlies in het zogenaamde ‘tweede pijlerpensioen’ (de eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt gevormd door der AOW) voor miljoenen gepensioneerden inmiddels al zo’n 30%.

Het is niet voor niets dat gepensioneerden in alle koopkrachtplaatjes (of ze nou van het Centraal Planbureau of het NIBUD afkomstig zijn) al jarenlang steevast onderaan bungelen.

Het is toch veelzeggend dat al die pensioenbestuurders en -experts, als ook de krant trouwens, dat blijkbaar niet op hun netvlies hebben staan. Want elke verwijzing daarnaar (zelfs de kleinste) ontbreekt in het artikel.

Wat je in het artikel wel aantreft, is dus een winstwaarschuwing; ook omdat pensioenfondsen terughoudend met indexatie lijken te zijn met het oog op het nieuwe pensioenstelsel. En dan worden de druiven voor gepensioneerden wel extra zuur: na eerst jarenlang gehoord te hebben dat (volledige) indexatie ‘volgens de regels niet kon’, is nu de boodschap dat het er niet inzit omdat pensioenfondsen ‘geld achter de hand willen houden’ in verband met de overgang naar het nieuwe stelsel. Een stelsel dat bovendien, zoals het daartoe ingediende wetsvoorstel nu luidt, het met het sluiten van het pensioenakkoord beloofde ‘koopkrachtigere pensioen’ niet per sé dichterbij brengt.

Daarom ook het verzet van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties. En daarom ook opnieuw de oproep onze petitie alsnog te ondertekenen:

https://pasdepensioenwetaan.petities.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts