Kortse samenvatting Algemene Leden Vergadering 14 maart 2024

Op 14 maart jl. vond in de Gravenhorst de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats. Een drukbezochte vergadering met een diversiteit aan onderwerpen en presentaties. En vooral heel veel enthousiasme en betrokkenheid van onze leden.

De belangrijkste besluiten die in deze vergadering zijn genomen treffen jullie onderstaand aan:

Els Bel treedt (opnieuw) toe tot het bestuur en zal zich bezighouden met Lief en Leed en Reizen en Activiteiten;

-Het Algemeen en financieel Jaarverslag 2023 zijn goedgekeurd;

-De contributie vanaf het jaar 2025 bedraagt € 20,- voor een individueel lid en € 35,- met partner lid;

De Koers en richting van onze bond konden op instemming rekenen;

-Ditzelfde geldt voor het voorstel om de DordtSenior 6 maal per jaar uit te brengen, aangevuld met eventueel themanummers.

De presentatie van het Reizen en Activiteitenprogramma kon op veel bijval rekenen. De reis naar Katwoude en Volendam op 24 april as is de start van een hopelijk mooi en druk evenementenjaar. Meer informatie in de DordtSenior van april as.

In 2024 zal ook ledenwerving een belangrijk aandachtspunt zijn voor het bestuur. Maar wij hopen dat jullie ook actief hieraan mee gaan doen.

De vergadering werd afgesloten met een informatieve presentatie van John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden over de nieuwe Pensioenwet.

Al met al een stimulans voor het bestuur om er samen met jullie een mooi jaar van te maken.

Nico Babbeko, namens het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts