Kabinet valt, minister vertrekt, maar nieuwe Pensioenwet gaat door

Bron: Informatie De Koepel nummer 23


Het was een bewogen week in politiek Den Haag: het kabinet Rutte IV viel door onenigheid over het terugdringen van de instroom van vluchtelingen, asielzoekers en arbeidsmigranten en minister-president Rutte kondigde z’n vertrek uit de politiek aan. In zijn kielzog gaven meer politici aan de voorkeur te geven aan een
‘functie elders’. Van Sigrid Kaag tot Wopke Hoekstra, van Liane den Haan tot Carola Schouten. Die laatste loodste onlangs de nieuwe Pensioenwet nog door de Eerste Kamer.

Hoewel wellicht velen anders hoopten, ziet het er niet naar uit dat de val van het kabinet en het vertrek van pensioenminister Schouten gevolgen hebben voor de nieuwe wet. Die is immers niet alleen aangenomen door het parlement, maar inmiddels (op 1 juli) ook al in werking getreden. Afgelopen week nog zond minister
Schouten de eerder toegezegde ‘lagere regelgeving’ met betrekking tot de wet naar de Kamer. Die hoeft daarover niet te stemmen, omdat het hier louter ‘uitvoering’ betreft.

De komende maanden zal de minister bovendien invulling geven aan een aantal door Tweede en Eerste Kamer aangenomen moties, bijvoorbeeld die met betrekking tot het alsnog proberen te creëren van een vervroegde uittredingsmogelijkheid voor mensen in zware beroepen.

De tekst van het hierboven bedoelde ‘Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet Verplichte
Beroepspensioenregeling’ vindt u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020892/2023-07-01

Wat misschien wel door de val van het kabinet wordt geraakt, is het wetsvoorstel ‘bedrag ineens’. Dat beoogt mensen de mogelijkheid te bieden bij hun pensionering een bedrag ineens te ontvangen (dat dan vervolgens wordt verrekend met de levenslange pensioenuitkering daarna).

Die mogelijkheid zou per 1 januari 2024 worden geboden, maar de wet is onlangs voor de tweede keer uitgesteld: pensioenfondsen zouden er nog niet klaar voor zijn.

In De Telegraaf reageerde voorzitter van de Koepel Gepensioneerden John Kerstens op dat hernieuwde uitstel met de verzuchting ‘Dat belooft nog wat voor de nog veel complexere nieuwe Pensioenwet.’


Bij de Koepel Gepensioneerden wordt inmiddels ook doorgewerkt aan het in stelling brengen van haar verenigingen om bij de uitvoering van de nieuwe Pensioenwet de stem van gepensioneerden zo stevig mogelijk te laten klinken.

Zo wordt er (nadat eerder een Handleiding Hoorrecht verscheen) geschreven aan een Handleiding Verzwaard Adviesrecht (voor verantwoordingsorganen) en worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een volgende voorlichtingsdag dit najaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts