Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst

(bron: Koepel Gepensioneerden, nieuwsbrief 31)

Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing?

En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig? Het kabinet heeft hiervoor een plan gemaakt en de Koepel Gepensioneerden kan zich in de toekomstvisie vinden. Maar er zijn nog wel wat punten die serieus aandacht verdienen.
De Koepel heeft samen met de andere partners uit de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB en NOOM) een reactie
gemaakt op dit plan van minister Conny Helder, dat officieel het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg
voor Ouderen (WOZO) heet.

De Seniorencoalitie is het met de minister eens dat er grote veranderingen op stapel staan. De ouderen van nu
hebben andere wensen, de groep ouderen stijgt hard en de personeelstekorten in de zorg worden steeds groter.
De zorg en ondersteuning voor senioren zoals we dat nu kennen, is niet houdbaar in de toekomst.

De minister stelt als nieuwe norm: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Het is volgens de
Koepel en de andere ouderenorganisaties een goed uitgangspunt, maar alles hangt wel af van de uitvoering. De
praktijk blijkt vaak weerbarstig.

Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De vraag is wel of er voldoende zorgplekken zijn
voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, maar die wel intensieve
zorg nodig hebben. Waar kunnen zij terecht?

De vraag naar intensieve zorgplekken is nu al veel groter dan het aanbod en zulke plekken zijn niet van de ene
op de andere dag gerealiseerd. De ouderenorganisaties vinden dat de minister nu al met (tijdelijke) maatregelen
moet komen om de druk te verlichten. Anders vallen te veel kwetsbare mensen tussen wal en schip.

De minister wil verder flink investeren in welzijn. Dat is een goed streven, maar welzijn is vooral een taak van
gemeenten. De Seniorencoalitie vraagt zich af hoe de rijksoverheid ervoor kan zorgen dat welzijnsvoorzieningen
in de wijken worden gerealiseerd. We merken dat het nu al vaak niet makkelijk is om burgerinitiatieven van de
grond te krijgen.

Een ander belangrijk punt in het WOZO-programma is het realiseren van 250.000 nieuwe woningen voor
senioren. Daarbij kan het gaan om gelijkvloerse woningen en nieuwe woonvormen. Dat is wat de
ouderenorganisaties betreft een grote stap in de goede richting, aangezien er een groot tekort is aan passende
woningen voor ouderen.

Daarnaast wil de minister dat er meer gebruik wordt gemaakt van technologie, van nieuwe digitale oplossingen.
Die bieden volgens de Seniorencoalitie veel mogelijkheden, maar het is wel van groot belang dat er oog blijft
voor de groep die niet of weinig digitaal is. Digitale oplossingen, zoals beeldbellen met een zorgverlener, moeten worden aangeboden als mogelijkheid, maar mogen niet dwingend worden opgelegd.

Kortom, niet alles is maakbaar. Langer zelfstandig thuis en gebruik maken van digitale toepassingen is niet voor
iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft een goed netwerk of kan zelf een oplossing zoeken voor een probleem.
Daarnaast pleit de Seniorencoalitie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers en betere
arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Want zonder hen stort het hele systeem in. Deze punten heeft de
Seniorencoalitie opgeschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief: https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyhiyhdy-hhltduoyk-d/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts