Eerste Kamer neemt nog wat extra tijd voor nieuwe pensioenwet.

Bron nieuwsbrief De Koepel d.d.21 april 2023


Op 30 mei worden de leden van de Eerste Kamer gekozen. Dan wordt duidelijk hoe de uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 15 maart zich vertaalt in de samenstelling van de nieuwe Senaat.

Hoewel alle prognoses erop wijzen dat ook na 30 mei een kleine meerderheid te vinden is voor de nieuwe Pensioenwet, is alles erop gericht de wet voor de 30e (of beter: voor 13 juni, als de nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd) in stemming te brengen.


Daarom ook was eerder besloten dat na alle briefings, rondetafelgesprekken en schriftelijke vragen het afrondende debat over de wet op 15 mei (met een uitloop naar de dag daarop) zou plaatsvinden.

Maar afgelopen week koos de Eerste Kamer er in meerderheid voor een en ander een week op te schuiven.

Aanleiding: het feit dat SP-woordvoerder Tiny Kox 15 en 16 mei in het buitenland vertoeft. Dat was op zich al langer bekend, maar leidde pas recent tot een verzoek tot uitstel.

In eerste instantie stemde het CDA daarmee in (tot ongenoegen van coalitiepartners CU, D66 en VVD).

Toen woordvoerder Ria Oomen haar steun vervolgens introk, was het te laat: inmiddels hadden ook GroenLinks en PvdA positief gereageerd op het SP-verzoek.

Omdat de coalitie nu al geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, was uitstel daarmee een feit.


Koepel-voorzitter John Kerstens spreekt overigens binnenkort (opnieuw) met de senatoren van GroenLinks en PvdA (als ook met die van andere partijen).

Beide partijen hebben de sleutel in handen als het gaat om het wel of niet succesvol aan de eindstreep brengen van de nieuwe wet.

Hoewel eigenlijk al wel helder is dat ze voor zullen stemmen, ligt het voor de hand dat ze daar een hogere prijs voor zullen vragen dan in de Tweede Kamer is gebeurd.

De lobby van de Koepel is er (onder meer) op gericht die prijs (ook) te laten bestaan uit zaken die voor gepensioneerden van belang zijn: het mogelijk maken dat pensioenfondsen hun regelingen zo inrichten dat echt zicht op een koopkrachtig pensioen ontstaat, het op tijd betrekken van verenigingen van gepensioneerden in het kader van het hoorrecht en meer comfort dat de verdeling van de pensioenvermogens straks eerlijk verloopt.


Kerstens verwacht overigens dat de voorstemmers van de wet pas na het aannemen van de wet bereid zullen zijn tot aanpassingen en bijvoorbeeld pensioenfondsen meer ruimte en tijd zullen geven: ‘Dat is natuurlijk wel de omgekeerde wereld.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts