De verkiezingsuitslag en de nieuwe Pensioenwet

Bron Nieuwsbrief De Koepel 8 van 18 maart 2023


Afgelopen woensdag mocht Nederland naar de stembus om te stemmen voor Provinciale Staten en de waterschappen.

De meeste belangstelling ging echter uit naar de gevolgen van de verkiezingen voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer en naar de gevolgen daar weer van voor de politieke machtsverhoudingen in ons land.


Helder is dat de verkiezingen een aardverschuiving teweeg hebben gebracht. Maar dan toch vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum: werd vier jaren geleden Forum voor Democratie de grootste, deze keer ging de BoerBurgerBeweging er met de overwinning vandoor en werd FvD gedecimeerd.

Aan de linkerkant vierden overigens ook PvdA en Groen Links een overwinning, hoewel ze volgens de laatste inzichten (de verdeling van restzetels blijft lang ongewis) samen straks in de Eerste Kamer evenveel zetels gaan innemen als nu ze nog afzonderlijk van elkaar in de Senaat zitten.


En coalitiepartijen? Die verloren alle vier. Waarmee de minderheid die ze ook nu al in de Eerste Kamer hebben nog verder wordt verkleind.

Nuancering daarbij is overigens wel dat het kabinet straks zowel ‘over links’ als ‘over rechts’ kan proberen een meerderheid voor haar plannen te realiseren, want beide combinaties kunnen meer dan de voor een meerderheid in de Senaat benodigde 38 voorstemmen opleveren.

Interessant is natuurlijk wat de uitslag van de verkiezingen betekent voor bijvoorbeeld het lot van de nieuwe Pensioenwet. Al op de verkiezingsavond zelf liet Caroline van der Plas, politiek leider van BBB, weten dat haar partij niet alleen tegen de stikstofplannen van het kabinet is, maar ook tegen de nieuwe Pensioenwet.

Tegelijkertijd werd duidelijk dat ‘Pensioenen’ niet in de top vijf van overwegingen stond die voor kiezers een rol speelden bij het uitbrengen van hun stem. Dat waren achtereenvolgens de onbekwaamheid van ministers, stikstof, gezondheidszorg, immigratie/integratie en klimaat.

Bovendien verloren de partijen die zich het felst tegen de nieuwe Pensioenwet verzetten allemaal: zowel PVV, SP als 50+ leverden zetels in.

Daarnaast is het heel goed mogelijk dat BBB straks door de coalitie voor het blok wordt gezet: ‘Kies maar waar je concessies van ons wilt. Op het stikstofdossier of op pensioenen, niet op allebei.’


Of het zover komt, is natuurlijk de vraag. Want hoewel de meerderheid voor de nieuwe Pensioenwet in de Eerste Kamer in haar nieuwe samenstelling slinkt, blijft het aantal voorstemmers groter dan het aantal tegenstemmers. Bovendien is de planning van de wetsbehandeling in de Senaat nog steeds zo dat vóór het aantreden van de nieuwe Eerste Kamer (op 30 mei) over de wet zal worden gestemd. In de huidige samenstelling dus, met een comfortabele meerderheid.


Of die planning wordt gehaald? Afgelopen week werden meer dan 1000 schriftelijke vragen bij de minister ingediend. Daarbij zaten alle vragen die de Koepel Gepensioneerden eerder samen met haar partners in de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB en NOOM) bij senatoren hadden aangedragen. Afgesproken is dat de minister vier weken voor haar beantwoording krijgt. Die zal ze vermoedelijk niet nodig hebben: door alle verloven op het ministerie in te trekken, slaagde ze er eerder in de meer dan 3000 vragen die in de Tweede Kamer werden gesteld in recordtempo te beantwoorden. Bovendien heeft ze haast. Nog steeds.


In de tussentijd gaat de Eerste Kamer (net zoals de Tweede Kamer dat deed) in gesprek met de Nederlandse Bank en de commissie parameters. Die laatste bracht in november haar rapport uit met de aannames rondom bijvoorbeeld het veronderstelde rendement op aandelen en de te verwachten inflatie die pensioenfondsen moeten hanteren bij hun rekensommen.


Ook de Koepel Gepensioneerden zit uiteraard niet stil: de gesprekken met senatoren gaan gewoon door. Binnenkort wordt bijvoorbeeld opnieuw gesproken met de woordvoerders van PvdA en Groen Links. Voorstanders van de wet, maar ook in de positie dat ze de kiezer moeten uitleggen dat ze een steeds onpopulairder kabinet aan een meerderheid willen helpen voor een wet waar nog steeds heel veel discussie en onduidelijkheid over bestaat.


Wordt vervolgd dus. Alweer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts