De nieuwe pensioenwet.

Bron:
Nieuwsbrief 50 d.d. 19 november 2022
Koepel van Gepensioneerden.


De meeste mensen verwachtten het, minister en coalitie hoopten het, maar het gebeurde niet. Na een over vier dagen uitgesmeerd wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet en een twee dagen durend plenair debat in de grote zaal van het Kamergebouw kan er nog steeds niet over het wetsvoorstel worden gestemd.


In plaats van het vastleggen van de datum waarop het debat zou worden afgerond waarna stemmingen konden volgen, besloot de Tweede Kamer deze week om het wetsvoorstel eerst nog artikel voor artikel te gaan doornemen. Zo’n artikelsgewijze behandeling is hoogst ongebruikelijk: de laatste keer dat dat gebeurde, was ergens halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar het is in dit geval volgens de Koepel Gepensioneerden geen overbodige luxe, gezien de complexiteit van de nieuwe wet en de vele vragen en twijfels die nog leven. In de Tweede Kamer, maar ook in de samenleving. Gepensioneerden voorop.

Kamerleden zullen in groepjes (waarin steeds zowel woordvoerders van de coalitie als uit de oppositie zitting hebben) de hele wet doorvlooien en daar in eerste instantie schriftelijk verslag van doen. Naar aanleiding daarvan volgt een mondeling overleg. En daarna kan het plenaire debat worden afgerond. Althans, dat is de bedoeling. Want doordat de hele wetsbehandeling opnieuw opschuift, komt het moment dat de eerder dit jaar ingestelde commissie paramaters haar rapport uitbrengt steeds dichterbij. Dat rapport wordt namelijk eind deze maand verwacht. En je kunt er donder op zeggen dat ook dat rapport volgens in ieder geval oppositiepartijen aanleiding zal zijn voor een nieuwe discussie.

In het rapport van de commissie zullen immers de aannames staan (over bijvoorbeeld de veronderstelde rendementen van beleggingen) waarmee pensioenfondsen moeten rekenen bij het verdelen van het pensioenvermogen over iedereen die pensioen heeft opgebouwd of dat nu doet, het zogenaamde ‘invaren’.
Dat alles betekent dat pas in december over het wetsvoorstel kan worden gestemd. In de Tweede Kamer welteverstaan.

Want daarna volgt de behandeling in de Eerste Kamer. En ook daar zal alles uit de kast worden gehaald om te voorkomen dat het wetsvoorstel ‘er doorheen wordt gejast’. Daarmee wordt steeds meer sprake van een race tegen de klok. Want in maart 2023 volgen de verkiezingen voor Provinciale Staten, die bepalen hoe de Eerste Kamer er de rest van het jaar uit zal zien.

En volgens de peilingen zou dat wel eens kunnen leiden tot hele andere machtsverhoudingen. En dus stemverhoudingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts