Aanpassing pensioenwet niet voor de zomer, wel voor de herfst?

(bron: Koepel Gepensioneerden nieuwsbrief 31)

Het kabinet is er niet in geslaagd de behandeling van het wetsvoorstel voor een nieuwe Pensioenwet voor het
zomerreces door de Tweede Kamer te loodsen. Maar liefst twee schriftelijke vragenrondes en drie
rondetafelgesprekken stonden daaraan in de weg. Dat het nieuwe pensioenstelsel wel erg ingewikkeld dreigt te
worden, is ook tot de volksvertegenwoordigers doorgedrongen.

Hoewel, zoals VVD-woordvoerder Bart Smals eerder meldde dat de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023 niet
meer ‘in beton is gegoten’, gaat na de zomer direct het gas erop: op de een na laatste dag voor het zomerreces
werd besloten om direct de eerste maandag ná het reces een hele dag in te ruimen voor een
wetgevingsoverleg. Later volgt dan een zogenaamde ‘plenaire afronding’ (in de grote zaal van het parlement).

De eerdere deadline ‘voor het zomerreces’ is nu dus verschoven naar ‘voor het herfstreces’. Daarna is de Eerste
Kamer aan de beurt.

Anders dan in de Tweede Kamer heeft de coalitie daar geen meerderheid. Die heeft men al wel proberen veilig
te stellen door de ja-stem van Groen Links en PvdA te ‘kopen’ met een kleine versoepeling van de
indexatieregels. Dat ook de grootste fondsen van ons land nu voor het eerst in meer dan tien jaar de
pensioenen weer eens kunnen verhogen (met percentages vér onder de inflatie) komt echter vooral door de het
laatste half jaar fors opgelopen rente.

Bovenstaande ‘deal’ lijkt overigens de reden te zijn dat beide linkse partijen geen kritiek op de kern van het
wetsvoorstel hebben. Wel hebben ze verlangens op tafel gelegd om bijvoorbeeld pensioenopbouw voor
zelfstandigen zonder personeel mogelijk te maken en de zogenaamde ‘witte vlekken’ aan te pakken.

Daarmee wordt gedoeld op al die sectoren en ondernemingen waar geen pensioenregeling bestaat. Het is overigens interessant wat beide partijen als het uiteindelijk op stemmen aankomt gaan doen als het kabinet op de door hen ingebrachte punten (waar in de politiek en tussen sociale partners al jaren zonder resultaat over wordt
gesproken) onvoldoende biedt.

Minder huurtoeslag voor grote groep AOW’ers onacceptabel.

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen van het kabinet doorgaan.

Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag

In het voorgestelde nieuwe systeem voor het berekenen van de huurtoeslag wordt niet langer uitgegaan van de werkelijke huur die iemand betaalt, maar van een vast normbedrag van € 520 per maand.

Een huurder die nu toeslag krijgt op basis van een huur van bijvoorbeeld € 700 euro, zal dus minder toeslag krijgen.

De Seniorencoalitie – een samenwerking van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – vindt dit onbegrijpelijk. De koopkracht van deze groep AOW’ers is al sinds 2010 uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de toenemende inflatie neemt hun koopkracht alleen maar verder af.

De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere huurtoeslag, vinden de gezamenlijke seniorenorganisaties.

Deze reactie hebben ze op 22 juli toegezonden aan de betrokken departementen via een zogenoemde internetconsultatie.

Een ander onderdeel van de plannen met de huurtoeslag kan wel op instemming rekenen van de Seniorencoalitie.

Het gaat hierbij om het voorstel om ook huurders in de vrije sector in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag.

Al jaren is te zien dat senioren die een huis huren in de vrije sector een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, zonder enige vorm van compensatie.

http://www.koepelgepensioneerden.nl 

Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Nu niet, dan niet, nooit niet?

De Telegraaf pakte deze week flink uit met een paginagroot artikel over de vraag of de pensioenen de extreme inflatie kunnen bijbenen. De kop van dat artikel luidde: ‘Tijd van grote onzekerheden.’

Maar vooral interessant was de ondertitel: ‘Pensioenbestuurders en -experts zien het somber in: prijsstijgingen niet bij te houden.’

Het interessante daaraan is dat het zo net lijkt of nu sprake is van een uitzonderlijke situatie. Die is er misschien wel als het gaat om de hoogte van de inflatie (die is inderdaad de laatste decennia ongekend), maar niet om het ‘niet bijhouden van de prijsstijgingen’. Voor het overgrote deel van de gepensioneerden in Nederland houdt hun pensioen immers inmiddels al bijna vijftien jaar de prijsstijgingen niet bij. De inflatie mag dan weliswaar de afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog zijn geweest als nu, maar als je pensioen in diezelfde periode nooit is verhoogd, heb je ook in die periode fors koopkrachtverlies geleden. Inclusief het gat dat dit jaar wordt opgelopen, bedraagt dat koopkrachtverlies in het zogenaamde ‘tweede pijlerpensioen’ (de eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt gevormd door der AOW) voor miljoenen gepensioneerden inmiddels al zo’n 30%.

Het is niet voor niets dat gepensioneerden in alle koopkrachtplaatjes (of ze nou van het Centraal Planbureau of het NIBUD afkomstig zijn) al jarenlang steevast onderaan bungelen.

Het is toch veelzeggend dat al die pensioenbestuurders en -experts, als ook de krant trouwens, dat blijkbaar niet op hun netvlies hebben staan. Want elke verwijzing daarnaar (zelfs de kleinste) ontbreekt in het artikel.

Wat je in het artikel wel aantreft, is dus een winstwaarschuwing; ook omdat pensioenfondsen terughoudend met indexatie lijken te zijn met het oog op het nieuwe pensioenstelsel. En dan worden de druiven voor gepensioneerden wel extra zuur: na eerst jarenlang gehoord te hebben dat (volledige) indexatie ‘volgens de regels niet kon’, is nu de boodschap dat het er niet inzit omdat pensioenfondsen ‘geld achter de hand willen houden’ in verband met de overgang naar het nieuwe stelsel. Een stelsel dat bovendien, zoals het daartoe ingediende wetsvoorstel nu luidt, het met het sluiten van het pensioenakkoord beloofde ‘koopkrachtigere pensioen’ niet per sé dichterbij brengt.

Daarom ook het verzet van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties. En daarom ook opnieuw de oproep onze petitie alsnog te ondertekenen:

https://pasdepensioenwetaan.petities.nl/

Met ABC-methode oplichters te slim af

Het blijft zaak om alert te blijven op oplichters. De politie maakte eind vorige week bekend dat er vijf verdachten zijn opgepakt voor bankhelpdeskfraude. Om mensen scherp te houden op allerlei vormen van oplichting heeft de politie de ABC-methode gelanceerd.

De oplichters belden de slachtoffers en zeiden dat ze medewerker zijn van de bank. Ze hadden veel persoonlijke informatie van het slachtoffer en zeiden dat het geld op de rekening voor de veiligheid moest worden overgezet naar een andere rekening. Er kwam zelfs iemand langs om de pinpas op te halen bij het slachtoffer.

Tonnen aan schade
In totaal zijn zeker 95 mensen op deze manier opgelicht. Het waren bijna allemaal mensen ouder dan 70. De totale schade bedroeg in deze zaak ruim 800.000 euro.

Zo zijn er nog veel meer manieren waarop een oplichter u kan proberen geld afhandig te maken, bijvoorbeeld via een phishing-mail. U wordt minder snel slachtoffer van digitale criminaliteit als u de ABC-methode van de politie volgt:

 • A = Alert blijven. Klinkt iets te mooi om waar te zijn (bijvoorbeeld een aanbieding op Marktplaats), dan is het niet oké. Blijf op de hoogte van de laatste trucs van oplichters en klik nooit zomaar op een link in een mail.
 • B = Bescherm jezelf. Doe altijd de aangeboden updates op uw telefoon en computer. Gebruik sterke wachtwoorden en recente anti-virusprogramma’s. Maak ook offline back-ups van uw gegevens.
 • C = check altijd. Vertrouwt u een telefoontje niet, verbreek dan de verbinding. Check vervolgens de contactgegevens van de afzender.

Maak online een afspraak voor een boostervaccinatie

Bent u aan de beurt voor een boostervaccinatie?
Maak via de website een afspraak. Dat is makkelijk, veilig en snel.

 Volg de volgende stappen:
Ga op een computer of tablet naar: www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

  1. Klik op ‘Ik wil me laten vaccineren’ en vervolgens op ‘Maak een afspraak’.
  2. Beantwoord een paar vragen en voer uw geboortejaar in. Na het invullen van een antwoord klikt u op ‘Volgende’ om verder te gaan.
  3. Klik op ‘Maak een afspraak’ en log in met uw DigiD. Dat kan met behulp van de DigiD app of met een sms-controle op uw mobiele telefoon.
  4. Voer uw postcode in, kies een priklocatie en een datum.
  5. Vul uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres in voor het ontvangen van een bevestiging. Indien u geen mobiele telefoon heeft, kunt u het veld ‘Telefoonnummer’ leeg laten.
  6. Controleer uw gegevens, schrijf de afspraak voor uzelf op en maak de afspraak definitief door op ‘Bevestigen’ te klikken
   De afspraak voor uw boostervaccinatie is gemaakt.

Klik Hier om een uitgebreide uitleg met afbeeldingen te downloaden

Jammer, Jammer

Jammer, jammer, jammer we hadden zo’n goede hoop dat het deze keer wel mocht gebeuren!
Vanwege coronaregels moeten wij de feestmiddag van 16 december annuleren.

Dit zou onze jaarafsluiting moeten zijn, helaas het is niet anders.
Dan maar een feestelijke start volgend jaar, we hebben nu het idee om in maart 2022 een geweldig feest te houden.

Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling en vooralles een gezond 2022!