Afstudeeronderzoek bij Provincie Zuid-Holland (bij de afdeling personenmobiliteit)

Onderstaand project van Damian Dresens past in de Koers van de Dordtse Seniorenbond die door Hans Ardon op de Algemene Leden Vergadering op 14 maart 2024 werd gepresenteerd.

Het onderzoek past in het onderwerp Welzijn, zorg en vervoer.
“Een goede gezondheid is voor veel senioren belangrijk. Het gaat niet alleen om gezondheid maar ook is het welzijn van senioren net zo belangrijk. Denk aan goede voorzieningen in de buur, goede ondersteuning van onder andere mantelzorgers. Verder willen wij ons inzetten een goed seniorenvervoer. Denk hierbij aan onder andere Openbaar Vervoer en Drechthopper. Ook daar zal de Dordtse Seniorenbond zich voor inzetten door een goede belangenbehartiging met verschillende projecten en door voortdurend het gesprek te voeren met de relevante organisaties”. (Koers DSB 2024)

Mijn naam is Damian Dresens en ik doe een afstudeeronderzoek bij Provincie Zuid-Holland (bij de afdeling personenmobiliteit).

Het onderzoek gaat over fiets-, scooter- en deelvervoervoorzieningen bij bushaltes en treinstations en hoe deze zo aantrekkelijk mogelijk in te richten om de ‘first and last mile’ te faciliteren. Onderdeel van het onderzoek is het enquêteren van verschillende doelgroepen over o.a. hun reisgedrag, hun reisbeleving en hun mening over hoe de reis voor hen aantrekkelijker gemaakt kan worden.

D.m.v. de responsen kan ik adviezen geven over hoe het openbaar vervoer in Provincie Zuid-Holland mogelijk verbeterd kan worden.


Drie van de doelgroepen in de enquête zijn volwassen werkenden, gepensioneerden (tot 75 jaar) en senioren (vanaf 75 jaar).

Seniorenverenigingen zijn onder deze groepen (deels) representatief voor deze enquête. 


Het invullen van de enquête duurt zo’n 8 minuten en staat t/m 28 april uit. Aan het einde van de enquête is een voucher te vinden waarop staat hoe tot 3 maanden lang gratis gebruik te maken van deelfietsen van Donkey Republic!
Met vriendelijke groet,


Damien Dresens, email: d.dresens@pzh.nl


Onderstaand de link naar de enquête.
https://forms.office.com/e/je1CvYssLQ

Aandacht voor de Van Strij tentoonstelling in Het Open Huis Ontmoetingskerk 10 april.

Op woensdag 10 april is er weer een Open Huis ochtend in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 in de wijk Sterrenburg.

Deze morgen zal Sander Paarlberg, conservator van Het Dorechts Museum, een lezing geven over de tentoonstelling ‘de Gebroeders Van Strij – van schets tot
schilderij’, die vanaf februari in het museum is te zien.

Met deze tentoonstelling over
de Dordtse schilders Abraham en Jacob van Strij viert het museum het 250-jarige bestaan van Pictura, de oudste kunstenaarsvereniging van Nederland. 

De tentoonstelling laat het belang van de gebroeders Van Strij voor Pictura en het Dordtse culturele leven zien. In 1774 richtte Abraham met drie vrienden
‘Teekengenootschap Pictura’ op en ook Jacob was lid van het eerste uur. De ledenoefenden samen, vooral in het tekenen naar model. Daarnaast hielden ze‘kunstbeschouwingen’ om samen kunst te bekijken en te bespreken rond een tafel.


Iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Er is inloop vanaf 9.45 uur, de lezing begint om 10.15 uur en er is een pauze.

De toegang is gratis, een kleine bijdrage is welkom.


De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk, halte Lunenburgplein.

Bestuursfunctie Dordtse Senioren Bond

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd ook bekend gemaakt dat de invulling van bestuursfuncties per 15 maart 2024 wordt gewijzigd.

Nico Babbeko, voorzitter
Rob Nabarro, secretaris en beleid gemeente en politiek
Hans Ardon, penningmeester en beleid gemeente en politiek
Aad Brinckmann, ledenadministratie, PR en acquisitie.
Lies Romijn, reizen en activiteiten
Els Bel, reizen en activiteiten; lief en leed.

De trekkers voor de Koers en richting van de Dordtse Senioren Bond zijn Hans Ardon en Nico Babbeko.

Alle gegeven vindt onder de button bestuur.

Contactpersoon voor de Dordtse Senioren Bond is Rob Nabarro. Onder de button contact vindt u de gegevens.

Kortse samenvatting Algemene Leden Vergadering 14 maart 2024

Op 14 maart jl. vond in de Gravenhorst de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats. Een drukbezochte vergadering met een diversiteit aan onderwerpen en presentaties. En vooral heel veel enthousiasme en betrokkenheid van onze leden.

De belangrijkste besluiten die in deze vergadering zijn genomen treffen jullie onderstaand aan:

Els Bel treedt (opnieuw) toe tot het bestuur en zal zich bezighouden met Lief en Leed en Reizen en Activiteiten;

-Het Algemeen en financieel Jaarverslag 2023 zijn goedgekeurd;

-De contributie vanaf het jaar 2025 bedraagt € 20,- voor een individueel lid en € 35,- met partner lid;

De Koers en richting van onze bond konden op instemming rekenen;

-Ditzelfde geldt voor het voorstel om de DordtSenior 6 maal per jaar uit te brengen, aangevuld met eventueel themanummers.

De presentatie van het Reizen en Activiteitenprogramma kon op veel bijval rekenen. De reis naar Katwoude en Volendam op 24 april as is de start van een hopelijk mooi en druk evenementenjaar. Meer informatie in de DordtSenior van april as.

In 2024 zal ook ledenwerving een belangrijk aandachtspunt zijn voor het bestuur. Maar wij hopen dat jullie ook actief hieraan mee gaan doen.

De vergadering werd afgesloten met een informatieve presentatie van John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden over de nieuwe Pensioenwet.

Al met al een stimulans voor het bestuur om er samen met jullie een mooi jaar van te maken.

Nico Babbeko, namens het bestuur.

Bijeenkomst 3 ouderenbonden 18 april 2024

Bijeenkomst over mantelzorg voor senioren op donderdag 18 april
‘Mantelzorg? Dat doe je gewoon!’


De drie ouderenbonden in Dordrecht organiseren in samenspraak met de Adviesraad WMO & Jeugd hun volgende gezamenlijke bijeenkomst over het thema mantelzorg.

Veel ouderen hebben of krijgen met mantelzorg te maken. Maar wat is het eigenlijk en wat brengt het met zich mee? Hoe hou je het vol? Welke hulp en ondersteuning is er in Dordrecht beschikbaar?


Enkele deskundigen van MEE Mantelzorg en van de gemeente komen daarover spreken. En natuurlijk is er ook gelegenheid om uw vragen over mantelzorg te stellen.


U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst over dit belangrijke onderwerp bij te wonen. Ook geïnteresseerden die geen lid zijn van een ouderenbond zijn van harte welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 18 april van 14.00 – 16.00 uur in woon-en zorgcentrum De Merwelanden, Haringvlietstraat 515 in Dordrecht (met de bus lijn 4 naar
de Staart).

Graag aanmelden van te voren bij het secretariaat van de Dordtse Seniorenbond (Rob Nabarro)  tel. 06-44404880 of (bij voorkeur) via e-mail dsbsecretaris@gmail.com.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 maart 2024

Op donderdag 14 maart 2024 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dordtse Seniorenbond plaats. De vergadering wordt weer gehouden in de Gravenhorst, Vijverlaan 1002. Zaal Troubadour en begint om 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur/de koffie en thee staan dan klaar).

Wat komt er aan de orde?

Tijdens deze vergadering komt het jaarverslag 2023 aan de orde en wij willen graag de door het bestuur opgestelde koers en richting van de bond presenteren en met jullie daarover in gesprek. Ook de (voorgenomen) activiteiten en reizen in 2024 komen aan bod.

Er zullen van de Algemene Leden Vergadering een aantal besluiten worden gevraagd en  jullie mening over een aantal onderwerpen. 

Hoe worden de stukken aangeleverd?

De stukken voor deze vergadering worden begin maart bij jullie bezorgd met een speciale editie van DordtSenior.

Lezing over de Pensioenwet.

John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden zal deze middag afsluiten met een lezing over o.a. de nieuwe Pensioenwet, waar wij allemaal mee te maken gaan krijgen.

Aanmelden.

Wij vragen jullie je vooraf aan te melden bij Lies Romijn op emailadres r.romijn2@kpnmail.nl of telefoonnummer 078-6160904.

Kortom, een belangrijke en interessante middag en wij hopen dan ook veel leden te mogen begroeten.