ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 maart 2024

Op donderdag 14 maart 2024 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dordtse Seniorenbond plaats. De vergadering wordt weer gehouden in de Gravenhorst, Vijverlaan 1002. Zaal Troubadour en begint om 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur/de koffie en thee staan dan klaar).

Wat komt er aan de orde?

Tijdens deze vergadering komt het jaarverslag 2023 aan de orde en wij willen graag de door het bestuur opgestelde koers en richting van de bond presenteren en met jullie daarover in gesprek. Ook de (voorgenomen) activiteiten en reizen in 2024 komen aan bod.

Er zullen van de Algemene Leden Vergadering een aantal besluiten worden gevraagd en  jullie mening over een aantal onderwerpen. 

Hoe worden de stukken aangeleverd?

De stukken voor deze vergadering worden begin maart bij jullie bezorgd met een speciale editie van DordtSenior.

Lezing over de Pensioenwet.

John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden zal deze middag afsluiten met een lezing over o.a. de nieuwe Pensioenwet, waar wij allemaal mee te maken gaan krijgen.

Aanmelden.

Wij vragen jullie je vooraf aan te melden bij Lies Romijn op emailadres r.romijn2@kpnmail.nl of telefoonnummer 078-6160904.

Kortom, een belangrijke en interessante middag en wij hopen dan ook veel leden te mogen begroeten.

Betaaldata AOW 2024

Bron; Sociale Verzekerings Bank

U ziet in het overzicht op welke dag wij uw AOW overmaken. Hoe laat het geld precies op uw rekening staat, hangt af van uw bank.

Heeft uw partner ook AOW? Dan krijgt u uw geld op dezelfde dag. Maar niet altijd op hetzelfde tijdstip.

Betaaldagen 2024
23 januari
22 februari
21 maart
23 april
23 mei (met vakantiegeld)
24 juni
23 juli
22 augustus
23 september
23 oktober
21 november
19 december

Hulpmiddelenwijzer

Bron nieuwsbrief 1/2024 van De Koepel

Bij het ouder worden gaan dagelijkse handelingen soms niet meer vanzelf. Maar het kiezen uit de honderden hulpmiddelen is niet eenvoudig. Het aanbod is groot en het resultaat is vaak moeilijk vooraf te in te schatten.
Onafhankelijke en betrouwbare informatie is nu gebundeld op een website: https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

Deze hulpmiddelenwijzer is ontwikkeld door Vilans op verzoek van het ministerie van VWS. Vilans is het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg en ondersteuning. Vilans heeft geen commercieel belang.
Zo’n 600 hulpmiddelen zijn op overzichtelijke wijze gepresenteerd: van overbekende artikelen tot moderne vindingen.

Er zijn verschillende manieren om de website te doorzoeken: d.m.v. een eenvoudige zoekopdracht, op “knoppen” die de activiteit vermelden (b.v. communiceren/eten/wonen) waar de ondersteuning voor wordt gevraagd en op een specifieke aandoening. Ook is er algemene informatie over vergoedingen.

 Mooi is om te vermelden dat jonge mensen op Hogescholen en mbo-opleidingen hebben bijgedragen in de totstandkoming van de hulpmiddelenwijzer.

Heeft u geldzorgen of schulden?

Schulden
Heeft u geldzorgen of schulden? Of vindt u het lastig om met geld om te gaan?

Wij kunnen u helpen met uw geldproblemen.

Bijvoorbeeld wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen.

Of wanneer u veel post heeft die u niet meer openmaakt.

Onze schuldhulpverlening is gratis.

Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan?
Wilt u schuldhulpverlening aanvragen?

Dit kan via het digitale aanvraagformulier. Als dit niet lukt kunt u telefonisch contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 078 770 8910

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/schulden

Wilt u gebruik maken van de WMO?

Zorg en ondersteuning via de Wmo.

De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En meedoen in de samenleving.

Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen.

Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo

 

 

Bibelot presenteert   Senior Swing: Flower Power editie Dansmiddag voor de jeugd van vroeger.

Bereid je voor op een onvergetelijke middag vol dans, muziek en Flower Power tijdens Senior Swing.


Het leukste dansfeest voor alle ouderen van Dordrecht.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 3
februari 2024 in Bibelot Poppodium, vanaf 14:00 uur.


Senior Swing is niet zomaar een dansfeest; het is een viering van vitaliteit en tijdloze hits, speciaal ontworpen om ouderen in beweging te brengen en te laten genieten van een gezellige middag vol muziek en dans. Het evenement is een integraal onderdeel van het stadsbrede programma Dordt Moves, dat tot doel heeft zoveel mogelijk Dordtenaren in beweging te brengen en een bruisendeenergie door de stad te laten stromen.

Dit jaar staat Senior Swing in het teken van Flower Power! Trek je kleurrijkste outfit aan, haal die dansschoenen uit de kast en laat je meevoeren op de nostalgische klanken van tijdloze hits uit de Flower Power-tijd. De dag belooft gevuld te zijn met vreugde, plezier en natuurlijk heel veel dans.


Mis het niet! Senior Swing is dé gelegenheid om samen te komen, te dansen en te genieten van een swingende middag vol positieve energie.
 
Tickets:   
Voorverkoop € 6,-
  
Meer over dit evenement weten? Zie dan http://Senior Swing: Flower Power editie – Bibelot