Wijzigingen zorgverzekering 2023

(bron; Federatie van Algemene Seniorenverenigingen)

Wat verandert er binnen het basispakket en wat is de verwachting voor de premie van 2023?

Wij zetten alle belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

1. Zorgpremie 2023 stijgt
Vandaag heeft de overheid de verwachte, nominale zorgpremie voor 2023 bekendgemaakt. Voor 2023 verwacht de overheid dat de premie met ongeveer € 11,- per maand stijgt naar gemiddeld € 137,- per maand.

Uiteindelijk stellen de zorgverzekeraars zelf de premie op 12 november 2022 definitief vast. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld hun reserves inzetten om de premie te dempen. Ook kan het inkoopbeleid van een zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de stijging hoger of lager uitvalt dan hetgeen de overheid heeft berekend.

2. Zorgtoeslag stijgt in 2023
In 2023 gaat de zorgtoeslag met ongeveer € 35,- per maand omhoog naar maximaal € 154,- per maand. Om de hogere zorgkosten te compenseren voor de lage- en middeninkomens, stijgt de zorgtoeslag. Bovendien verhoogt het kabinet de zorgtoeslag eenmalig extra om de algemene koopkracht te verbeteren.

3. Wijziging eigen risico 2023
Het verplicht eigen risico blijft aankomend jaar gelijk. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kamerstuk ingediend met het verzoek om het eigen risico te bevriezen tot 2025. Dit verzoek is ingewilligd. Dit betekent dat u in het nieuwe jaar voor bepaalde basiszorg wederom de eerste € 385,- aan kosten zelf betaalt.

4. Veranderingen basisverzekering
Voor 2023 verandert een deel van het basispakket. Dit zijn de belangrijkste veranderingen van de basisverzekering in 2023:
Herstelzorg na corona
De vergoeding herstelzorg na corona in het basispakket wordt in ieder geval tot 1 augustus 2023 verlengd. De vergoeding is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het herstellen na COVID-19 en biedt een extra dekking voor fysiobehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

 
Vitamine D vergoeding verdwijnt
Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat wil zeggen dat u deze vitamine per 1 januari 2023 zelf moet betalen.
Combinatietest niet meer vergoed
De basisverzekering vergoedt de combinatietest niet meer vanaf 1 januari 2023. Bij de combinatietest kan onderzocht worden of er een verhoogde kans is dat uw kindje het down-, edwards- of patausyndroom heeft.


NIPT test volledig vergoed
Vanaf 1 januari 2023 wordt de NIPT test vergoed en geldt er geen eigen risico meer voor zwangeren met medische indicatie. Daarnaast geldt er per 1 april 2023 geen eigen betaling van € 175,- meer voor zwangeren zonder medische indicatie. Bovendien wordt de 20-wekenecho voor alle zwangeren gratis.

Vergoeding immunotherapie
Sinds juli 2022 is immunotherapie tegen zeldzame kankervormen toegevoegd aan het basispakket. Ook in 2023 wordt immunotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Medicijn tegen obesitas vergoed
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn tegen obesitas volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In 2023 valt dit medicijn wederom onder de vergoedingen van de basisverzekering.

5. Collectiviteitskorting verdwijnt

Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgverzekeraars geen (collectiviteits)korting meer geven op de basisverzekeringen. Wel mag op de aanvullende verzekeringen korting gegeven worden. Ook wij geven in 2023 nog steeds korting op onze aanvullende verzekeringen.

 

Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst

(bron: Koepel Gepensioneerden, nieuwsbrief 31)

Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing?

En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig? Het kabinet heeft hiervoor een plan gemaakt en de Koepel Gepensioneerden kan zich in de toekomstvisie vinden. Maar er zijn nog wel wat punten die serieus aandacht verdienen.
De Koepel heeft samen met de andere partners uit de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB en NOOM) een reactie
gemaakt op dit plan van minister Conny Helder, dat officieel het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg
voor Ouderen (WOZO) heet.

De Seniorencoalitie is het met de minister eens dat er grote veranderingen op stapel staan. De ouderen van nu
hebben andere wensen, de groep ouderen stijgt hard en de personeelstekorten in de zorg worden steeds groter.
De zorg en ondersteuning voor senioren zoals we dat nu kennen, is niet houdbaar in de toekomst.

De minister stelt als nieuwe norm: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Het is volgens de
Koepel en de andere ouderenorganisaties een goed uitgangspunt, maar alles hangt wel af van de uitvoering. De
praktijk blijkt vaak weerbarstig.

Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De vraag is wel of er voldoende zorgplekken zijn
voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, maar die wel intensieve
zorg nodig hebben. Waar kunnen zij terecht?

De vraag naar intensieve zorgplekken is nu al veel groter dan het aanbod en zulke plekken zijn niet van de ene
op de andere dag gerealiseerd. De ouderenorganisaties vinden dat de minister nu al met (tijdelijke) maatregelen
moet komen om de druk te verlichten. Anders vallen te veel kwetsbare mensen tussen wal en schip.

De minister wil verder flink investeren in welzijn. Dat is een goed streven, maar welzijn is vooral een taak van
gemeenten. De Seniorencoalitie vraagt zich af hoe de rijksoverheid ervoor kan zorgen dat welzijnsvoorzieningen
in de wijken worden gerealiseerd. We merken dat het nu al vaak niet makkelijk is om burgerinitiatieven van de
grond te krijgen.

Een ander belangrijk punt in het WOZO-programma is het realiseren van 250.000 nieuwe woningen voor
senioren. Daarbij kan het gaan om gelijkvloerse woningen en nieuwe woonvormen. Dat is wat de
ouderenorganisaties betreft een grote stap in de goede richting, aangezien er een groot tekort is aan passende
woningen voor ouderen.

Daarnaast wil de minister dat er meer gebruik wordt gemaakt van technologie, van nieuwe digitale oplossingen.
Die bieden volgens de Seniorencoalitie veel mogelijkheden, maar het is wel van groot belang dat er oog blijft
voor de groep die niet of weinig digitaal is. Digitale oplossingen, zoals beeldbellen met een zorgverlener, moeten worden aangeboden als mogelijkheid, maar mogen niet dwingend worden opgelegd.

Kortom, niet alles is maakbaar. Langer zelfstandig thuis en gebruik maken van digitale toepassingen is niet voor
iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft een goed netwerk of kan zelf een oplossing zoeken voor een probleem.
Daarnaast pleit de Seniorencoalitie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers en betere
arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Want zonder hen stort het hele systeem in. Deze punten heeft de
Seniorencoalitie opgeschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief: https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyhiyhdy-hhltduoyk-d/

CORONA EN HET PRIKBELEID IN DORDRECHT

We zijn benaderd door ouderen, die ver weg gestuurd worden om hun vaccinatie prik te bekomen. We hoorden Spijkenisse, Rotterdam, Gorinchem etc. zelfs tot ver in Brabant! 
In onze Deetoshal komen weer mensen uit Breda en andere plaatsen. Er wordt blijkbaar niet aan gedacht, dat niet ieder een auto tot zijn beschikking heeft.

Graag horen we van u ook dergelijke klachten heeft, we zullen alle klachten bundelen en proberen er een oplossing voor te vinden.

Het geeft vaak een aarzeling of afwijzing van de vaccinatie en dat is zeker niet de bedoeling.

 

Doet u mee?

U kunt hier op Facebook reageren maar ook naar ons mailen: info@dordtsenior.nl.

 

Corona maatregelen

Eigen verklaring avondklok

Wie mogen er op straat zijn?

  • Bij een noodsituatie.
  • Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.
  • Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.
  • Als u naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland reist of terugkeert naar Nederland.
  • Als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.
  • Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.
  • Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.
  • Als u onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat u moet afleggen voor uw opleiding op het MBO, HBO of WO en u kunt dit aantonen.
  • Als u onderweg bent omdat u bent uitgenodigd voor een live-avondprogramma en dit kunt aantonen met een uitnodiging van de omroep.
  • Als u vanwege ernstige psychische nood een kleine wandeling in de buitenlucht moet maken.

Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen en printen. Bij een noodsituatie, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.