Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis staken op 16 maart


Bron AD De Dordtenaar d.d. 2 maart 2023.


Medewerkers van het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem leggen op donderdag 16 maart het werk voor 24 uur neer.


Het ziekenhuispersoneel is ontevreden met cao-voorstellen van hun werkgever. Vandaar dat in totaal op 64 ziekenhuislocaties in het land op 16 maart zondagsdiensten worden gedraaid vanaf 08.00 uur. Alleen spoedeisende en acute zorg blijven normaal in de benen bij de deelnemende instellingen.

Voor het ASz betekent dit dat de operatiekamers in Dordt en Zwijndrecht zijn gesloten voor geplande zorg. Zo zegt Joyce Verton, anesthesiemedewerker en woordvoerder van het actiecomité in dit ziekenhuis. Ook radiologie en de opname-afdeling C2 doen mee aan de werkonderbreking. ,,Voor die laatstgenoemde afdeling betekent dit dat er alleen patiënten worden opgenomen die acute zorg nodig hebben. De patiënten die er al voor de 16e liggen hoeven zeker niet weg – die krijgen extra aandacht van ons.’’


Patiënten die twijfelen of ze op 16 maart terecht kunnen in het ASz adviseert Verton ná 10 maart te bellen met ‘hun’ afdeling. ,,Daarvoor hebben wij nog een overleg met de raad van bestuur over hoe deze actie veilig kan worden uitgevoerd. Pas daarna kunnen poli’s afspraken gaan afbellen.’’


In Gorinchem staat nog niet geheel vast welke afdelingen meedoen aan de staking. ,,Op dit moment is alleen bekend dat we deelnemen. In welke vorm en wat dit betekent voor de inrichting van de zorg op die dag kunnen we nu nog niets zeggen’’, laat een woordvoerder van het Beatrixziekenhuis weten.

Patiënten met een afspraak op 16 maart worden persoonlijk geïnformeerd, zodra er meer bekend is over de actiedag.


FNV Zorg & Welzijn ageerde bij de aankondiging van de landelijk stakingsdag fel tegen de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Volgens de vakbond gaan ziekenhuismedewerkers er de komende twee jaar in koopkracht flink op achteruit, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren.


Drechthopper moet per 1 november minimaal 24 uur van te voren worden gereserveerd

Bron Dordrecht.net d.d. 21 oktober 2022

In juni 2022 luidde Stroomlijn BV al de noodklok. De Drechthopper en het vervoer naar dagbestedingslocaties ondervinden sinds die tijd nog meer problemen door de omstandigheden in de vervoerssector. De vraag is groter dan het aanbod dat geleverd kan worden. Inwoners uit de Drechtsteden ondervinden hier steeds vaker ernstige hinder van. Daarom acht Stroomlijn BV het nodig om per 1 november maatregelen te treffen. Onder andere door buiten de spits te reizen en ritten 24 uur van tevoren te reserveren. Met deze en andere maatregelen hoopt Stroomlijn BV de dienstverlening spoedig te verbeteren.

‘Het is ontzettend vervelend dat reizigers vaak lang moeten laten wachten en niet op tijd op de plaats van bestemming komen. En soms ook niet opgehaald worden. Dit is een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt en is verre van wenselijk. We doen er alles aan om aan de wensen van onze reizigers te voldoen, maar de situatie is niet langer houdbaar. Met de start van de maatregelen hopen we de situatie snel weer onder controle te krijgen’, vertelt Lisette de Lijster de Raadt, directeur Stroomlijn BV.

Vervoerssector onder druk
De gehele vervoerssector in Nederland staat onder druk. De effecten hiervan zien we ook in de Drechtsteden. Vervoerders kampen met personeelstekorten en kunnen het niet meer bolwerken. Ook bij het leerlingen- en jeugdvervoer worden steeds vaker problemen ervaren. Vorige week werd bekend dat een van de vervoerders er noodgedwongen mee stopt.

Reizigers geïnformeerd
Deze week is er een brief verstuurd naar de reizigers van het Drecht- en Wijkhoppervervoer over de huidige vervoersproblematiek, de maatregelen en wat dit voor hen betekent. ‘Naast dat wij als organisatie anders moeten gaan werken vraagt dit ook iets van de reizigers. Ze kunnen voorlopig op een andere manier gebruikmaken van het vervoer, dat zal even wennen zijn. We vragen de reizigers dan ook om begrip. Het belangrijkste is dat de mensen die het vervoer echt nodig hebben, het kunnen blijven gebruiken’, zegt De Lijster de Raadt.

Vragen over het Drecht- en Wijkhoppervervoer
Reizigers met vragen kunnen contact opnemen met Drechthopper via het telefoonnummer: 088 – 505 8 505.

Inzet: Maatregelen Drecht- en Wijkhoppervervoer

Met de maatregelen zorgt Stroomlijn BV ervoor dat reizigers weer op tijd worden vervoerd:

Aanbodgerichte dienstverlening
Stroomlijn gaat bij het boeken van ritten meer aanbodgericht in plaats van vraaggericht werken. Dat kan als gevolg hebben dat reizigers mogelijk niet altijd op het tijdstip van hun eerste voorkeur kunnen reizen. Stroomlijn gaat in dat geval samen met hen op zoek naar een alternatief moment om een rit te boeken.

De minimale reserveringstijd voor ritten verschuift naar 24 uur voorafgaand aan de rit
De huidige reserveringstijd is 1 uur voor alle Drechthopper- en Wijkhopper-ritten. Door de reserveringstijd te verschuiven kan Stroomlijn de ritten beter inplannen waardoor meer reizigers een rit met de Drechthopper kunnen boeken en reizigers weer op tijd worden opgehaald. Als er sprake is van spoed of een medisch noodzakelijke rit, dan kan er telefonisch gekeken worden naar de mogelijkheden.

Ritten buiten de Drechtsteden worden tijdens spitsuren niet meer gereden
Door de drukte op de wegen, tijdens de spits, staan de bussen bij de ritten buiten de Drechtsteden lang in de file. Daarbij komt dat deze ritten minder goed gekoppeld kunnen worden aan andere reizigers. Dit verhoogt in de drukke spitstijden (de uren voor 10 uur ’s ochtends en de uren tussen 16.00 uur en 18.00 uur ’s middags) de druk op het vervoer en zorgt ervoor dat er minder goed op tijd wordt gereden.

Er worden geen gratis ritten meer aangeboden naar Covid-vaccinatielocaties
Tijdens de coronacrisis konden reizigers gratis reizen met de Drechthopper naar Covid-vaccinatielocaties. Deze ritten zijn nog steeds te boeken, maar gezien de huidige situatie is het niet langer mogelijk deze dienst gratis aan te blijven bieden.

Wat kunnen reizigers zelf doen?
In de brief naar de reizigers worden door Stroomlijn ook een aantal dingen genoemd die reizigers zelf kunnen doen. Alternatieven voor reizigers zijn:

Reizen met de Wijkhopper
Het kleine broertje van de Drechthopper is de Wijkhopper. De Wijkhopper rijdt in alle gemeenten in de Drechtsteden en is heel geschikt om korte ritten mee te maken. Reizigers die een rolstoel of scootmobiel mee willen nemen kunnen geen gebruikmaken van de Wijkhopper.

Reizen in de daluren
Door een rit te boeken tussen 10.00 uur ’s ochtend en 16.00 uur ’s avonds wordt de drukke spits vermeden.

Ondersteuning vanuit hun omgeving
Stroomlijn vraagt reizigers, die de mogelijkheid hebben, een beroep te doen om hun omgeving om hen van A naar B te brengen.

Drechthopper Taxi

Dordtse Informatie Markt 15 oktober 2022

(Bron: Dordt Centraal)

Informatie nodig over het krijgen van hulp bij schulden, armoede en problemen rondom energie?

Op zaterdag 15 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt in het pand van Sport 2000, Statenplaats 14-18, de Dordtse Informatie Markt (DIM) gehouden.

Diverse hulpinstanties zijn aanwezig om gerichte informatie te geven aan iedereen met vragen. En er is nog meer te doen: de bekende Dordtse schrijver en journalist/columnist Kees Thies geeft een aantal door hem geschreven en gesigneerde boeken weg.

Verder is er livemuziek, staat er koffie, thee en fris klaar en wordt er soep opgediend. Kinderen kunnen knutselen terwijl er met elkaar of de wethouders Tanja de Jonge en Peter Heijkoop kan worden gesproken.

De informatiemarkt wordt georganiseerd door het DIM-comité bestaande uit Inge Stevens, Kitty Kruger, Marije Schnabel, Jacqueline van den Bergh, Franciske van Vugt en Margret Stolk.

Zij hebben de krachten gebundeld omdat momenteel veel mensen in de problemen komen. Daarnaast zien zij ook hoe veel mogelijkheden nog steeds niet benut worden door burgers.

“We willen heel graag dat men de weg weet te vinden naar de instanties die hulp kunnen bieden. Met de Dordtse Informatie Markt hopen we dan ook veel mensen én instanties te bereiken. Het kan op die manier een win-win-win-situatie opleveren.”

Armoede Dordrecht
Uitnodiging herhaalprik tegen corona

(bron: RIVM GGD)

Ons bereiken berichten dat mensen niet de priklocatie kunnen bereiken of geen hulp hebben om naar de locatie vervoerd te worden.

Op uw uitnodiging staat hierover op pagina 2 het volgende vermeld.

“Vaccinatie thuis.

Heeft u eerder thuis een vaccinatie gekregen? En kunt u niet zelf of met behulp van anderen naar de GGD-priklocatie komen? Neem dan contact op met uw huisarts voor vaccinatie thuis”.

Wijzigingen zorgverzekering 2023

(bron; Federatie van Algemene Seniorenverenigingen)

Wat verandert er binnen het basispakket en wat is de verwachting voor de premie van 2023?

Wij zetten alle belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

1. Zorgpremie 2023 stijgt
Vandaag heeft de overheid de verwachte, nominale zorgpremie voor 2023 bekendgemaakt. Voor 2023 verwacht de overheid dat de premie met ongeveer € 11,- per maand stijgt naar gemiddeld € 137,- per maand.

Uiteindelijk stellen de zorgverzekeraars zelf de premie op 12 november 2022 definitief vast. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld hun reserves inzetten om de premie te dempen. Ook kan het inkoopbeleid van een zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de stijging hoger of lager uitvalt dan hetgeen de overheid heeft berekend.

2. Zorgtoeslag stijgt in 2023
In 2023 gaat de zorgtoeslag met ongeveer € 35,- per maand omhoog naar maximaal € 154,- per maand. Om de hogere zorgkosten te compenseren voor de lage- en middeninkomens, stijgt de zorgtoeslag. Bovendien verhoogt het kabinet de zorgtoeslag eenmalig extra om de algemene koopkracht te verbeteren.

3. Wijziging eigen risico 2023
Het verplicht eigen risico blijft aankomend jaar gelijk. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kamerstuk ingediend met het verzoek om het eigen risico te bevriezen tot 2025. Dit verzoek is ingewilligd. Dit betekent dat u in het nieuwe jaar voor bepaalde basiszorg wederom de eerste € 385,- aan kosten zelf betaalt.

4. Veranderingen basisverzekering
Voor 2023 verandert een deel van het basispakket. Dit zijn de belangrijkste veranderingen van de basisverzekering in 2023:
Herstelzorg na corona
De vergoeding herstelzorg na corona in het basispakket wordt in ieder geval tot 1 augustus 2023 verlengd. De vergoeding is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het herstellen na COVID-19 en biedt een extra dekking voor fysiobehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

 
Vitamine D vergoeding verdwijnt
Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat wil zeggen dat u deze vitamine per 1 januari 2023 zelf moet betalen.
Combinatietest niet meer vergoed
De basisverzekering vergoedt de combinatietest niet meer vanaf 1 januari 2023. Bij de combinatietest kan onderzocht worden of er een verhoogde kans is dat uw kindje het down-, edwards- of patausyndroom heeft.


NIPT test volledig vergoed
Vanaf 1 januari 2023 wordt de NIPT test vergoed en geldt er geen eigen risico meer voor zwangeren met medische indicatie. Daarnaast geldt er per 1 april 2023 geen eigen betaling van € 175,- meer voor zwangeren zonder medische indicatie. Bovendien wordt de 20-wekenecho voor alle zwangeren gratis.

Vergoeding immunotherapie
Sinds juli 2022 is immunotherapie tegen zeldzame kankervormen toegevoegd aan het basispakket. Ook in 2023 wordt immunotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Medicijn tegen obesitas vergoed
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn tegen obesitas volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In 2023 valt dit medicijn wederom onder de vergoedingen van de basisverzekering.

5. Collectiviteitskorting verdwijnt

Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgverzekeraars geen (collectiviteits)korting meer geven op de basisverzekeringen. Wel mag op de aanvullende verzekeringen korting gegeven worden. Ook wij geven in 2023 nog steeds korting op onze aanvullende verzekeringen.

 

Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst

(bron: Koepel Gepensioneerden, nieuwsbrief 31)

Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing?

En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig? Het kabinet heeft hiervoor een plan gemaakt en de Koepel Gepensioneerden kan zich in de toekomstvisie vinden. Maar er zijn nog wel wat punten die serieus aandacht verdienen.
De Koepel heeft samen met de andere partners uit de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB en NOOM) een reactie
gemaakt op dit plan van minister Conny Helder, dat officieel het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg
voor Ouderen (WOZO) heet.

De Seniorencoalitie is het met de minister eens dat er grote veranderingen op stapel staan. De ouderen van nu
hebben andere wensen, de groep ouderen stijgt hard en de personeelstekorten in de zorg worden steeds groter.
De zorg en ondersteuning voor senioren zoals we dat nu kennen, is niet houdbaar in de toekomst.

De minister stelt als nieuwe norm: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Het is volgens de
Koepel en de andere ouderenorganisaties een goed uitgangspunt, maar alles hangt wel af van de uitvoering. De
praktijk blijkt vaak weerbarstig.

Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De vraag is wel of er voldoende zorgplekken zijn
voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, maar die wel intensieve
zorg nodig hebben. Waar kunnen zij terecht?

De vraag naar intensieve zorgplekken is nu al veel groter dan het aanbod en zulke plekken zijn niet van de ene
op de andere dag gerealiseerd. De ouderenorganisaties vinden dat de minister nu al met (tijdelijke) maatregelen
moet komen om de druk te verlichten. Anders vallen te veel kwetsbare mensen tussen wal en schip.

De minister wil verder flink investeren in welzijn. Dat is een goed streven, maar welzijn is vooral een taak van
gemeenten. De Seniorencoalitie vraagt zich af hoe de rijksoverheid ervoor kan zorgen dat welzijnsvoorzieningen
in de wijken worden gerealiseerd. We merken dat het nu al vaak niet makkelijk is om burgerinitiatieven van de
grond te krijgen.

Een ander belangrijk punt in het WOZO-programma is het realiseren van 250.000 nieuwe woningen voor
senioren. Daarbij kan het gaan om gelijkvloerse woningen en nieuwe woonvormen. Dat is wat de
ouderenorganisaties betreft een grote stap in de goede richting, aangezien er een groot tekort is aan passende
woningen voor ouderen.

Daarnaast wil de minister dat er meer gebruik wordt gemaakt van technologie, van nieuwe digitale oplossingen.
Die bieden volgens de Seniorencoalitie veel mogelijkheden, maar het is wel van groot belang dat er oog blijft
voor de groep die niet of weinig digitaal is. Digitale oplossingen, zoals beeldbellen met een zorgverlener, moeten worden aangeboden als mogelijkheid, maar mogen niet dwingend worden opgelegd.

Kortom, niet alles is maakbaar. Langer zelfstandig thuis en gebruik maken van digitale toepassingen is niet voor
iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft een goed netwerk of kan zelf een oplossing zoeken voor een probleem.
Daarnaast pleit de Seniorencoalitie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers en betere
arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Want zonder hen stort het hele systeem in. Deze punten heeft de
Seniorencoalitie opgeschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief: https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyhiyhdy-hhltduoyk-d/