Eerste hulp voor bij verkiezingen met Verkiezingsstoplicht

Bron nieuwsbrief van De Koepel nummer 37 d.d. 11 november 2023

De Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband tussen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, helpt mensen met het Verkiezingsstoplicht.

Het is speciaal gemaakt voor senioren als hulp bij de keuze van een politieke partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s.

Het stoplicht maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel aandacht politieke partijen besteden aan onderwerpen die juist voor ouderen van groot belang zijn.

Senioren hebben een belangrijke rol bij deze verkiezingen, aangezien meer dan de helft van de stemgerechtigden boven de 50 is. Een groot deel van de 60+ers staat nog voor een lastige stemkeuze, omdat veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten.

Opvallend is dat veel thema’s van ouderen onderbelicht zijn bij deze verkiezingen. Terwijl we in Nederland met een dubbele vergrijzing voor grote issues komen te staan. Grote aandachtspunten zijn zorg en wonen.

Andere partij
Momenteel twijfelt nog 43% van de 60+ers of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende verkiezingen.

Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt.

Heel eenvoudig
Het stoplicht werkt heel eenvoudig. Met gekleurde bolletjes wordt aangegeven in hoeverre het programma van de grootste partijen overeenkomt met de standpunten van de Seniorencoalitie.

De focus van het verkiezingsstoplicht zijn de ‘ouderen-thema’s’, waarbij we ons realiseren dat er uiteraard ook andere overwegingen kunnen zijn om wel of niet voor een bepaalde partij te kiezen.

Het stoplicht kunt u hieronder bekijken door op de oranje knop te klikken. U kunt het Stoplicht ook downloaden.
VERKIEZINGSSTOPLICHT

 

 

Ontwikkelingen rond Gezondheidspark Midden zone.

Bron Dordrecht.net 05 juni 2023

DORDRECHT – Het College van B&W heeft besloten de ontwikkelovereenkomst met Ballast-Nedam voor de ontwikkeling van de Midden zone te ontbinden. In ieder geval voor een deel van het project, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk alle fasen zal betreffen
Wij kunnen ons voorstellen dat er teleurstelling zal zijn dat de ontwikkeling niet van de grond is gekomen. We hopen dan ook dat er snel een oplossing gevonden wordt om de broodnodige woningen hier te realiseren, evenals de benodigde capaciteit voor het parkeren.

Hierbij is wel de kans ontstaan om een aantal ernstige tekortkomingen van de bestaande plannen op te heffen. Als VSP en SP hadden wij grote moeite met de voorgenomen exploitatie van de te bouwen parkeergarage en parkeerkosten voor medewerkers van het ziekenhuis, evenals voor bezoekers van het ziekenhuis en sportboulevard. Voor medewerkers, die vanuit de gehele regio in wisseldiensten op het ASZ werken, is het meestal niet haalbaar met OV of fiets naar het werk te komen. De extra parkeerkosten zouden op kunnen lopen tot 1000,- euro per jaar. Dit als uitvloeisel van de voorgenomen exploitatie van de parkeergarage door een commerciële partij.

Voor de VSP en de SP is parkeergelegenheid bij een ziekenhuis een maatschappelijke voorziening. Wij willen, dat in een nieuwe ontwikkelovereenkomst wordt geregeld, dat de gemeente eigenaar blijft van alle parkeervoorzieningen in het gebied. Dit met schappelijke prijzen voor bezoekers van het ziekenhuis en sportboulevard en een goedkoop abonnement voor werkenden in het ASZ.

Daarnaast zou in de bestaande ontwikkelovereenkomst maar 15% sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dit helaas alleen in het hoogste prijssegment, en uitgebaat door een private partij, waardoor deze woningen na 15 jaar alsnog kunnen worden verkocht en dus verloren gaan voor de sociale sector. Wat de VSP en SP betreft moet gekeken worden naar een hoger percentage sociale huurwoningen, verspreid over alle betaalbaarheidscategorieën, en te exploiteren door de woningbouwcorporaties.

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk, VSP
Ronald Portier, SPAlbert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis staken op 16 maart


Bron AD De Dordtenaar d.d. 2 maart 2023.


Medewerkers van het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem leggen op donderdag 16 maart het werk voor 24 uur neer.


Het ziekenhuispersoneel is ontevreden met cao-voorstellen van hun werkgever. Vandaar dat in totaal op 64 ziekenhuislocaties in het land op 16 maart zondagsdiensten worden gedraaid vanaf 08.00 uur. Alleen spoedeisende en acute zorg blijven normaal in de benen bij de deelnemende instellingen.

Voor het ASz betekent dit dat de operatiekamers in Dordt en Zwijndrecht zijn gesloten voor geplande zorg. Zo zegt Joyce Verton, anesthesiemedewerker en woordvoerder van het actiecomité in dit ziekenhuis. Ook radiologie en de opname-afdeling C2 doen mee aan de werkonderbreking. ,,Voor die laatstgenoemde afdeling betekent dit dat er alleen patiënten worden opgenomen die acute zorg nodig hebben. De patiënten die er al voor de 16e liggen hoeven zeker niet weg – die krijgen extra aandacht van ons.’’


Patiënten die twijfelen of ze op 16 maart terecht kunnen in het ASz adviseert Verton ná 10 maart te bellen met ‘hun’ afdeling. ,,Daarvoor hebben wij nog een overleg met de raad van bestuur over hoe deze actie veilig kan worden uitgevoerd. Pas daarna kunnen poli’s afspraken gaan afbellen.’’


In Gorinchem staat nog niet geheel vast welke afdelingen meedoen aan de staking. ,,Op dit moment is alleen bekend dat we deelnemen. In welke vorm en wat dit betekent voor de inrichting van de zorg op die dag kunnen we nu nog niets zeggen’’, laat een woordvoerder van het Beatrixziekenhuis weten.

Patiënten met een afspraak op 16 maart worden persoonlijk geïnformeerd, zodra er meer bekend is over de actiedag.


FNV Zorg & Welzijn ageerde bij de aankondiging van de landelijk stakingsdag fel tegen de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Volgens de vakbond gaan ziekenhuismedewerkers er de komende twee jaar in koopkracht flink op achteruit, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren.


Drechthopper moet per 1 november minimaal 24 uur van te voren worden gereserveerd

Bron Dordrecht.net d.d. 21 oktober 2022

In juni 2022 luidde Stroomlijn BV al de noodklok. De Drechthopper en het vervoer naar dagbestedingslocaties ondervinden sinds die tijd nog meer problemen door de omstandigheden in de vervoerssector. De vraag is groter dan het aanbod dat geleverd kan worden. Inwoners uit de Drechtsteden ondervinden hier steeds vaker ernstige hinder van. Daarom acht Stroomlijn BV het nodig om per 1 november maatregelen te treffen. Onder andere door buiten de spits te reizen en ritten 24 uur van tevoren te reserveren. Met deze en andere maatregelen hoopt Stroomlijn BV de dienstverlening spoedig te verbeteren.

‘Het is ontzettend vervelend dat reizigers vaak lang moeten laten wachten en niet op tijd op de plaats van bestemming komen. En soms ook niet opgehaald worden. Dit is een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt en is verre van wenselijk. We doen er alles aan om aan de wensen van onze reizigers te voldoen, maar de situatie is niet langer houdbaar. Met de start van de maatregelen hopen we de situatie snel weer onder controle te krijgen’, vertelt Lisette de Lijster de Raadt, directeur Stroomlijn BV.

Vervoerssector onder druk
De gehele vervoerssector in Nederland staat onder druk. De effecten hiervan zien we ook in de Drechtsteden. Vervoerders kampen met personeelstekorten en kunnen het niet meer bolwerken. Ook bij het leerlingen- en jeugdvervoer worden steeds vaker problemen ervaren. Vorige week werd bekend dat een van de vervoerders er noodgedwongen mee stopt.

Reizigers geïnformeerd
Deze week is er een brief verstuurd naar de reizigers van het Drecht- en Wijkhoppervervoer over de huidige vervoersproblematiek, de maatregelen en wat dit voor hen betekent. ‘Naast dat wij als organisatie anders moeten gaan werken vraagt dit ook iets van de reizigers. Ze kunnen voorlopig op een andere manier gebruikmaken van het vervoer, dat zal even wennen zijn. We vragen de reizigers dan ook om begrip. Het belangrijkste is dat de mensen die het vervoer echt nodig hebben, het kunnen blijven gebruiken’, zegt De Lijster de Raadt.

Vragen over het Drecht- en Wijkhoppervervoer
Reizigers met vragen kunnen contact opnemen met Drechthopper via het telefoonnummer: 088 – 505 8 505.

Inzet: Maatregelen Drecht- en Wijkhoppervervoer

Met de maatregelen zorgt Stroomlijn BV ervoor dat reizigers weer op tijd worden vervoerd:

Aanbodgerichte dienstverlening
Stroomlijn gaat bij het boeken van ritten meer aanbodgericht in plaats van vraaggericht werken. Dat kan als gevolg hebben dat reizigers mogelijk niet altijd op het tijdstip van hun eerste voorkeur kunnen reizen. Stroomlijn gaat in dat geval samen met hen op zoek naar een alternatief moment om een rit te boeken.

De minimale reserveringstijd voor ritten verschuift naar 24 uur voorafgaand aan de rit
De huidige reserveringstijd is 1 uur voor alle Drechthopper- en Wijkhopper-ritten. Door de reserveringstijd te verschuiven kan Stroomlijn de ritten beter inplannen waardoor meer reizigers een rit met de Drechthopper kunnen boeken en reizigers weer op tijd worden opgehaald. Als er sprake is van spoed of een medisch noodzakelijke rit, dan kan er telefonisch gekeken worden naar de mogelijkheden.

Ritten buiten de Drechtsteden worden tijdens spitsuren niet meer gereden
Door de drukte op de wegen, tijdens de spits, staan de bussen bij de ritten buiten de Drechtsteden lang in de file. Daarbij komt dat deze ritten minder goed gekoppeld kunnen worden aan andere reizigers. Dit verhoogt in de drukke spitstijden (de uren voor 10 uur ’s ochtends en de uren tussen 16.00 uur en 18.00 uur ’s middags) de druk op het vervoer en zorgt ervoor dat er minder goed op tijd wordt gereden.

Er worden geen gratis ritten meer aangeboden naar Covid-vaccinatielocaties
Tijdens de coronacrisis konden reizigers gratis reizen met de Drechthopper naar Covid-vaccinatielocaties. Deze ritten zijn nog steeds te boeken, maar gezien de huidige situatie is het niet langer mogelijk deze dienst gratis aan te blijven bieden.

Wat kunnen reizigers zelf doen?
In de brief naar de reizigers worden door Stroomlijn ook een aantal dingen genoemd die reizigers zelf kunnen doen. Alternatieven voor reizigers zijn:

Reizen met de Wijkhopper
Het kleine broertje van de Drechthopper is de Wijkhopper. De Wijkhopper rijdt in alle gemeenten in de Drechtsteden en is heel geschikt om korte ritten mee te maken. Reizigers die een rolstoel of scootmobiel mee willen nemen kunnen geen gebruikmaken van de Wijkhopper.

Reizen in de daluren
Door een rit te boeken tussen 10.00 uur ’s ochtend en 16.00 uur ’s avonds wordt de drukke spits vermeden.

Ondersteuning vanuit hun omgeving
Stroomlijn vraagt reizigers, die de mogelijkheid hebben, een beroep te doen om hun omgeving om hen van A naar B te brengen.

Drechthopper Taxi

Dordtse Informatie Markt 15 oktober 2022

(Bron: Dordt Centraal)

Informatie nodig over het krijgen van hulp bij schulden, armoede en problemen rondom energie?

Op zaterdag 15 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt in het pand van Sport 2000, Statenplaats 14-18, de Dordtse Informatie Markt (DIM) gehouden.

Diverse hulpinstanties zijn aanwezig om gerichte informatie te geven aan iedereen met vragen. En er is nog meer te doen: de bekende Dordtse schrijver en journalist/columnist Kees Thies geeft een aantal door hem geschreven en gesigneerde boeken weg.

Verder is er livemuziek, staat er koffie, thee en fris klaar en wordt er soep opgediend. Kinderen kunnen knutselen terwijl er met elkaar of de wethouders Tanja de Jonge en Peter Heijkoop kan worden gesproken.

De informatiemarkt wordt georganiseerd door het DIM-comité bestaande uit Inge Stevens, Kitty Kruger, Marije Schnabel, Jacqueline van den Bergh, Franciske van Vugt en Margret Stolk.

Zij hebben de krachten gebundeld omdat momenteel veel mensen in de problemen komen. Daarnaast zien zij ook hoe veel mogelijkheden nog steeds niet benut worden door burgers.

“We willen heel graag dat men de weg weet te vinden naar de instanties die hulp kunnen bieden. Met de Dordtse Informatie Markt hopen we dan ook veel mensen én instanties te bereiken. Het kan op die manier een win-win-win-situatie opleveren.”

Armoede Dordrecht
Uitnodiging herhaalprik tegen corona

(bron: RIVM GGD)

Ons bereiken berichten dat mensen niet de priklocatie kunnen bereiken of geen hulp hebben om naar de locatie vervoerd te worden.

Op uw uitnodiging staat hierover op pagina 2 het volgende vermeld.

“Vaccinatie thuis.

Heeft u eerder thuis een vaccinatie gekregen? En kunt u niet zelf of met behulp van anderen naar de GGD-priklocatie komen? Neem dan contact op met uw huisarts voor vaccinatie thuis”.