Eigen bijdrage Wmo € 20,60 in 2024

Bron GAK 18 september 2023

Vanaf 1 januari 2024 verandert uw eigen bijdrage (het abonnementstarief) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De eigen bijdrage wijzigt van € 19,- naar € 20,60 per maand. Dit is een besluit van de minister voor Langdurige Zorg en Sport in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie.

Wat betekent dit voor u?
Per 1 januari 2024 betaalt u maximaal een eigen bijdrage van € 20,60 per maand. De wijze waarop u de eigen bijdrage betaalt verandert niet.

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Wij schrijven het nieuwe bedrag per 1 januari 2024 van uw rekening af.
Maakt u het bedrag maandelijks zelf over? Of met een automatische overschrijving via uw bank? Pas dan per 1 januari 2024 het bedrag aan.