Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Kunnen de pensioenen de inflatie bijhouden?

Nu niet, dan niet, nooit niet?

De Telegraaf pakte deze week flink uit met een paginagroot artikel over de vraag of de pensioenen de extreme inflatie kunnen bijbenen. De kop van dat artikel luidde: ‘Tijd van grote onzekerheden.’

Maar vooral interessant was de ondertitel: ‘Pensioenbestuurders en -experts zien het somber in: prijsstijgingen niet bij te houden.’

Het interessante daaraan is dat het zo net lijkt of nu sprake is van een uitzonderlijke situatie. Die is er misschien wel als het gaat om de hoogte van de inflatie (die is inderdaad de laatste decennia ongekend), maar niet om het ‘niet bijhouden van de prijsstijgingen’. Voor het overgrote deel van de gepensioneerden in Nederland houdt hun pensioen immers inmiddels al bijna vijftien jaar de prijsstijgingen niet bij. De inflatie mag dan weliswaar de afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog zijn geweest als nu, maar als je pensioen in diezelfde periode nooit is verhoogd, heb je ook in die periode fors koopkrachtverlies geleden. Inclusief het gat dat dit jaar wordt opgelopen, bedraagt dat koopkrachtverlies in het zogenaamde ‘tweede pijlerpensioen’ (de eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt gevormd door der AOW) voor miljoenen gepensioneerden inmiddels al zo’n 30%.

Het is niet voor niets dat gepensioneerden in alle koopkrachtplaatjes (of ze nou van het Centraal Planbureau of het NIBUD afkomstig zijn) al jarenlang steevast onderaan bungelen.

Het is toch veelzeggend dat al die pensioenbestuurders en -experts, als ook de krant trouwens, dat blijkbaar niet op hun netvlies hebben staan. Want elke verwijzing daarnaar (zelfs de kleinste) ontbreekt in het artikel.

Wat je in het artikel wel aantreft, is dus een winstwaarschuwing; ook omdat pensioenfondsen terughoudend met indexatie lijken te zijn met het oog op het nieuwe pensioenstelsel. En dan worden de druiven voor gepensioneerden wel extra zuur: na eerst jarenlang gehoord te hebben dat (volledige) indexatie ‘volgens de regels niet kon’, is nu de boodschap dat het er niet inzit omdat pensioenfondsen ‘geld achter de hand willen houden’ in verband met de overgang naar het nieuwe stelsel. Een stelsel dat bovendien, zoals het daartoe ingediende wetsvoorstel nu luidt, het met het sluiten van het pensioenakkoord beloofde ‘koopkrachtigere pensioen’ niet per sé dichterbij brengt.

Daarom ook het verzet van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties. En daarom ook opnieuw de oproep onze petitie alsnog te ondertekenen:

https://pasdepensioenwetaan.petities.nl/

Met ABC-methode oplichters te slim af

Het blijft zaak om alert te blijven op oplichters. De politie maakte eind vorige week bekend dat er vijf verdachten zijn opgepakt voor bankhelpdeskfraude. Om mensen scherp te houden op allerlei vormen van oplichting heeft de politie de ABC-methode gelanceerd.

De oplichters belden de slachtoffers en zeiden dat ze medewerker zijn van de bank. Ze hadden veel persoonlijke informatie van het slachtoffer en zeiden dat het geld op de rekening voor de veiligheid moest worden overgezet naar een andere rekening. Er kwam zelfs iemand langs om de pinpas op te halen bij het slachtoffer.

Tonnen aan schade
In totaal zijn zeker 95 mensen op deze manier opgelicht. Het waren bijna allemaal mensen ouder dan 70. De totale schade bedroeg in deze zaak ruim 800.000 euro.

Zo zijn er nog veel meer manieren waarop een oplichter u kan proberen geld afhandig te maken, bijvoorbeeld via een phishing-mail. U wordt minder snel slachtoffer van digitale criminaliteit als u de ABC-methode van de politie volgt:

 • A = Alert blijven. Klinkt iets te mooi om waar te zijn (bijvoorbeeld een aanbieding op Marktplaats), dan is het niet oké. Blijf op de hoogte van de laatste trucs van oplichters en klik nooit zomaar op een link in een mail.
 • B = Bescherm jezelf. Doe altijd de aangeboden updates op uw telefoon en computer. Gebruik sterke wachtwoorden en recente anti-virusprogramma’s. Maak ook offline back-ups van uw gegevens.
 • C = check altijd. Vertrouwt u een telefoontje niet, verbreek dan de verbinding. Check vervolgens de contactgegevens van de afzender.

Maak online een afspraak voor een boostervaccinatie

Bent u aan de beurt voor een boostervaccinatie?
Maak via de website een afspraak. Dat is makkelijk, veilig en snel.

 Volg de volgende stappen:
Ga op een computer of tablet naar: www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

  1. Klik op ‘Ik wil me laten vaccineren’ en vervolgens op ‘Maak een afspraak’.
  2. Beantwoord een paar vragen en voer uw geboortejaar in. Na het invullen van een antwoord klikt u op ‘Volgende’ om verder te gaan.
  3. Klik op ‘Maak een afspraak’ en log in met uw DigiD. Dat kan met behulp van de DigiD app of met een sms-controle op uw mobiele telefoon.
  4. Voer uw postcode in, kies een priklocatie en een datum.
  5. Vul uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres in voor het ontvangen van een bevestiging. Indien u geen mobiele telefoon heeft, kunt u het veld ‘Telefoonnummer’ leeg laten.
  6. Controleer uw gegevens, schrijf de afspraak voor uzelf op en maak de afspraak definitief door op ‘Bevestigen’ te klikken
   De afspraak voor uw boostervaccinatie is gemaakt.

Klik Hier om een uitgebreide uitleg met afbeeldingen te downloaden

Achterblijven koopkracht gepensioneerden is onaanvaardbaar

Achterblijven koopkracht gepensioneerden is onaanvaard

Nog steeds bungelen gepensioneerden onderaan de koopkrachtlijstjes. Al jaren leveren ze aan koopkracht in en ook volgend jaar zit er geen verbetering in. De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden (Dordtse Seniorenbond) en NOOM vinden dit onaanvaardbaar.

Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een economische groei van 3,5%, maar gepensioneerden met alleen AOW of met een klein pensioen hebben waarschijnlijk geen cent meer te besteden. De groep met een groter aanvullend pensioen zal zelfs aan koopkracht inleveren, omdat er opnieuw niet wordt geïndexeerd. Aan de uitgavenkant staan stijgende lasten, onder meer voor zorg, energie en lokale belastingen.

De tendens over langere tijd is duidelijk: er is een groot verschil in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en niet-werkenden. Sinds 2012 zijn werkenden er ruim 20% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden staan ruim 1% in de min. Dit grote verschil is een gevolg van overheidsbeleid.
Deze verschillen vinden de seniorenorganisaties onaanvaardbaar en niet uit te leggen. Het demissionaire kabinet en een nieuwe regering moeten er nu echt voor zorgen dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen gelijke tred houdt. Daarnaast moet er snel werk worden gemaakt van het indexeren van de pensioenen.

Doorstroming
Wel zijn ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden (Dordtse Seniorenbond), en NOOM blij dat het demissionaire kabinet voor de komende tien jaar in totaal één miljard euro uittrekt voor de bouw van extra woningen. Die zijn hard nodig op deze overspannen woningmarkt.
Een deel van dit geld moet dan wel worden geïnvesteerd in levensloopbestendige woningen en alternatieve woonvormen voor ouderen. Als er meer geschikte en betaalbare woningen voor ouderen zijn, zullen zij eerder hun (te grote) eengezinswoning verlaten, wat weer goed is voor de doorstroming op de woningmarkt.

 

CORONA EN HET PRIKBELEID IN DORDRECHT

We zijn benaderd door ouderen, die ver weg gestuurd worden om hun vaccinatie prik te bekomen. We hoorden Spijkenisse, Rotterdam, Gorinchem etc. zelfs tot ver in Brabant! 
In onze Deetoshal komen weer mensen uit Breda en andere plaatsen. Er wordt blijkbaar niet aan gedacht, dat niet ieder een auto tot zijn beschikking heeft.

Graag horen we van u ook dergelijke klachten heeft, we zullen alle klachten bundelen en proberen er een oplossing voor te vinden.

Het geeft vaak een aarzeling of afwijzing van de vaccinatie en dat is zeker niet de bedoeling.

 

Doet u mee?

U kunt hier op Facebook reageren maar ook naar ons mailen: info@dordtsenior.nl.

 

Corona maatregelen

Eigen verklaring avondklok

Wie mogen er op straat zijn?

 • Bij een noodsituatie.
 • Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft.
 • Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet.
 • Als u naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland reist of terugkeert naar Nederland.
 • Als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.
 • Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.
 • Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen.
 • Als u onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat u moet afleggen voor uw opleiding op het MBO, HBO of WO en u kunt dit aantonen.
 • Als u onderweg bent omdat u bent uitgenodigd voor een live-avondprogramma en dit kunt aantonen met een uitnodiging van de omroep.
 • Als u vanwege ernstige psychische nood een kleine wandeling in de buitenlucht moet maken.

Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen en printen. Bij een noodsituatie, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.