Dordtse politici willen meer weten over mogelijke afschaffing van gratis busvervoer 65 plussers

Bron Dordrecht.net 29 oktober 2022

Op internet was tot vrijdag 28 oktober geen discussie te vinden over dat na pakweg twaalf jaar het gratis busvervoer in Dordrecht voor 65 plussers stopt.

Inmiddels is de stilte doorbroken. Een aantal gemeenteraadsleden heeft na een bericht op Dordrecht.net aangekondigd te willen uitzoeken hoe het is gegaan en of de busvervoerder heeft bepaald dat wordt gestopt.

Sommige partijen zoals Beter voor Dordt (BVD) en de VSP vinden gratis openbaar busvervoer ook vanaf 1 januari 2-23 een politiek gesprek waard. De SP laat weten dat ook gekeken moet worden naar mensen met een smalle beurs.

Tot nu toe leek het of het kroonjuweel van de gratis voor 65 plus van Beter voor Dordt – toen het in 2010 veruit de grootste partij werd in het stadsbestuur met 15 van de 39 zetels – lijkt al in het archief te zijn verdwenen. Op een twitter bericht van oud-CDA raadslid Theo Oostenrijk kwam van de zijde van de gemeente als antwoord:

@toostenrijk

Goedemiddag Theo, we zijn in gesprek en bekijken in welke vorm de regeling in 2023 door kunnen zetten. Binnen enkele weken verwachten we duidelijkheid te hebben.
PCOB

In het blad van de Protestantse christelijke Ouderenbond (PCOB) is het bericht kort: ,,Hierbij moeten we U mededelen dat de gemeenteraad Dordrecht heeft besloten het vrij vervoer voor 65 plussers per 31 december 2022 te beëindigen.
Qbuzz wil het contract dat tot 11 december met de gemeente liep niet verlengen en dus wordt dit opgezegd”, aldus meldt het PCOB blad voor Dordrecht.

Hieruit blijkt ook dat de Dordtse ouderenbonden verder geen actie gaan ondernemen tegen het besluit te stoppen.

Op de site van de gemeente Dordrecht is de mededeling daarover kort en wordt het als regeling neergezet die verloopt zonder motivatie

Openbaar vervoer 65+ in Dordrecht

Binnen Dordrecht bood de gemeente haar inwoners van 65 jaar en ouder busvervoer aan. Deze regeling verloopt en komt in 2023 niet meer terug.
De regeling in 2022 geldt tot 10 december 2022.

Via de site van de huidige vervoerder QBUZZ is geen informatie te vinden over het stoppen van de regeling.

Het verkiezingsprogramma van BVD heeft nog als tekst:

Beter Voor Dordt blijft zich inzetten voor het continueren van het gratis busvervoer voor 65plus (i.e. met een beperkte eigen bijdrage voor administratie- en afhandelingskosten door de bus vervoerder), waarmee we 65-plussers stimuleren erop uit te gaan, het gebruik van OV bevorderen en de verkeersdrukte in het centrum beperken.

Drechthopper moet per 1 november minimaal 24 uur van te voren worden gereserveerd

Bron Dordrecht.net d.d. 21 oktober 2022

In juni 2022 luidde Stroomlijn BV al de noodklok. De Drechthopper en het vervoer naar dagbestedingslocaties ondervinden sinds die tijd nog meer problemen door de omstandigheden in de vervoerssector. De vraag is groter dan het aanbod dat geleverd kan worden. Inwoners uit de Drechtsteden ondervinden hier steeds vaker ernstige hinder van. Daarom acht Stroomlijn BV het nodig om per 1 november maatregelen te treffen. Onder andere door buiten de spits te reizen en ritten 24 uur van tevoren te reserveren. Met deze en andere maatregelen hoopt Stroomlijn BV de dienstverlening spoedig te verbeteren.

‘Het is ontzettend vervelend dat reizigers vaak lang moeten laten wachten en niet op tijd op de plaats van bestemming komen. En soms ook niet opgehaald worden. Dit is een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt en is verre van wenselijk. We doen er alles aan om aan de wensen van onze reizigers te voldoen, maar de situatie is niet langer houdbaar. Met de start van de maatregelen hopen we de situatie snel weer onder controle te krijgen’, vertelt Lisette de Lijster de Raadt, directeur Stroomlijn BV.

Vervoerssector onder druk
De gehele vervoerssector in Nederland staat onder druk. De effecten hiervan zien we ook in de Drechtsteden. Vervoerders kampen met personeelstekorten en kunnen het niet meer bolwerken. Ook bij het leerlingen- en jeugdvervoer worden steeds vaker problemen ervaren. Vorige week werd bekend dat een van de vervoerders er noodgedwongen mee stopt.

Reizigers geïnformeerd
Deze week is er een brief verstuurd naar de reizigers van het Drecht- en Wijkhoppervervoer over de huidige vervoersproblematiek, de maatregelen en wat dit voor hen betekent. ‘Naast dat wij als organisatie anders moeten gaan werken vraagt dit ook iets van de reizigers. Ze kunnen voorlopig op een andere manier gebruikmaken van het vervoer, dat zal even wennen zijn. We vragen de reizigers dan ook om begrip. Het belangrijkste is dat de mensen die het vervoer echt nodig hebben, het kunnen blijven gebruiken’, zegt De Lijster de Raadt.

Vragen over het Drecht- en Wijkhoppervervoer
Reizigers met vragen kunnen contact opnemen met Drechthopper via het telefoonnummer: 088 – 505 8 505.

Inzet: Maatregelen Drecht- en Wijkhoppervervoer

Met de maatregelen zorgt Stroomlijn BV ervoor dat reizigers weer op tijd worden vervoerd:

Aanbodgerichte dienstverlening
Stroomlijn gaat bij het boeken van ritten meer aanbodgericht in plaats van vraaggericht werken. Dat kan als gevolg hebben dat reizigers mogelijk niet altijd op het tijdstip van hun eerste voorkeur kunnen reizen. Stroomlijn gaat in dat geval samen met hen op zoek naar een alternatief moment om een rit te boeken.

De minimale reserveringstijd voor ritten verschuift naar 24 uur voorafgaand aan de rit
De huidige reserveringstijd is 1 uur voor alle Drechthopper- en Wijkhopper-ritten. Door de reserveringstijd te verschuiven kan Stroomlijn de ritten beter inplannen waardoor meer reizigers een rit met de Drechthopper kunnen boeken en reizigers weer op tijd worden opgehaald. Als er sprake is van spoed of een medisch noodzakelijke rit, dan kan er telefonisch gekeken worden naar de mogelijkheden.

Ritten buiten de Drechtsteden worden tijdens spitsuren niet meer gereden
Door de drukte op de wegen, tijdens de spits, staan de bussen bij de ritten buiten de Drechtsteden lang in de file. Daarbij komt dat deze ritten minder goed gekoppeld kunnen worden aan andere reizigers. Dit verhoogt in de drukke spitstijden (de uren voor 10 uur ’s ochtends en de uren tussen 16.00 uur en 18.00 uur ’s middags) de druk op het vervoer en zorgt ervoor dat er minder goed op tijd wordt gereden.

Er worden geen gratis ritten meer aangeboden naar Covid-vaccinatielocaties
Tijdens de coronacrisis konden reizigers gratis reizen met de Drechthopper naar Covid-vaccinatielocaties. Deze ritten zijn nog steeds te boeken, maar gezien de huidige situatie is het niet langer mogelijk deze dienst gratis aan te blijven bieden.

Wat kunnen reizigers zelf doen?
In de brief naar de reizigers worden door Stroomlijn ook een aantal dingen genoemd die reizigers zelf kunnen doen. Alternatieven voor reizigers zijn:

Reizen met de Wijkhopper
Het kleine broertje van de Drechthopper is de Wijkhopper. De Wijkhopper rijdt in alle gemeenten in de Drechtsteden en is heel geschikt om korte ritten mee te maken. Reizigers die een rolstoel of scootmobiel mee willen nemen kunnen geen gebruikmaken van de Wijkhopper.

Reizen in de daluren
Door een rit te boeken tussen 10.00 uur ’s ochtend en 16.00 uur ’s avonds wordt de drukke spits vermeden.

Ondersteuning vanuit hun omgeving
Stroomlijn vraagt reizigers, die de mogelijkheid hebben, een beroep te doen om hun omgeving om hen van A naar B te brengen.

Drechthopper Taxi

Dordtse Informatie Markt 15 oktober 2022

(Bron: Dordt Centraal)

Informatie nodig over het krijgen van hulp bij schulden, armoede en problemen rondom energie?

Op zaterdag 15 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt in het pand van Sport 2000, Statenplaats 14-18, de Dordtse Informatie Markt (DIM) gehouden.

Diverse hulpinstanties zijn aanwezig om gerichte informatie te geven aan iedereen met vragen. En er is nog meer te doen: de bekende Dordtse schrijver en journalist/columnist Kees Thies geeft een aantal door hem geschreven en gesigneerde boeken weg.

Verder is er livemuziek, staat er koffie, thee en fris klaar en wordt er soep opgediend. Kinderen kunnen knutselen terwijl er met elkaar of de wethouders Tanja de Jonge en Peter Heijkoop kan worden gesproken.

De informatiemarkt wordt georganiseerd door het DIM-comité bestaande uit Inge Stevens, Kitty Kruger, Marije Schnabel, Jacqueline van den Bergh, Franciske van Vugt en Margret Stolk.

Zij hebben de krachten gebundeld omdat momenteel veel mensen in de problemen komen. Daarnaast zien zij ook hoe veel mogelijkheden nog steeds niet benut worden door burgers.

“We willen heel graag dat men de weg weet te vinden naar de instanties die hulp kunnen bieden. Met de Dordtse Informatie Markt hopen we dan ook veel mensen én instanties te bereiken. Het kan op die manier een win-win-win-situatie opleveren.”

Armoede Dordrecht
Uitnodiging herhaalprik tegen corona

(bron: RIVM GGD)

Ons bereiken berichten dat mensen niet de priklocatie kunnen bereiken of geen hulp hebben om naar de locatie vervoerd te worden.

Op uw uitnodiging staat hierover op pagina 2 het volgende vermeld.

“Vaccinatie thuis.

Heeft u eerder thuis een vaccinatie gekregen? En kunt u niet zelf of met behulp van anderen naar de GGD-priklocatie komen? Neem dan contact op met uw huisarts voor vaccinatie thuis”.

Wijzigingen zorgverzekering 2023

(bron; Federatie van Algemene Seniorenverenigingen)

Wat verandert er binnen het basispakket en wat is de verwachting voor de premie van 2023?

Wij zetten alle belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

1. Zorgpremie 2023 stijgt
Vandaag heeft de overheid de verwachte, nominale zorgpremie voor 2023 bekendgemaakt. Voor 2023 verwacht de overheid dat de premie met ongeveer € 11,- per maand stijgt naar gemiddeld € 137,- per maand.

Uiteindelijk stellen de zorgverzekeraars zelf de premie op 12 november 2022 definitief vast. Zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld hun reserves inzetten om de premie te dempen. Ook kan het inkoopbeleid van een zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de stijging hoger of lager uitvalt dan hetgeen de overheid heeft berekend.

2. Zorgtoeslag stijgt in 2023
In 2023 gaat de zorgtoeslag met ongeveer € 35,- per maand omhoog naar maximaal € 154,- per maand. Om de hogere zorgkosten te compenseren voor de lage- en middeninkomens, stijgt de zorgtoeslag. Bovendien verhoogt het kabinet de zorgtoeslag eenmalig extra om de algemene koopkracht te verbeteren.

3. Wijziging eigen risico 2023
Het verplicht eigen risico blijft aankomend jaar gelijk. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kamerstuk ingediend met het verzoek om het eigen risico te bevriezen tot 2025. Dit verzoek is ingewilligd. Dit betekent dat u in het nieuwe jaar voor bepaalde basiszorg wederom de eerste € 385,- aan kosten zelf betaalt.

4. Veranderingen basisverzekering
Voor 2023 verandert een deel van het basispakket. Dit zijn de belangrijkste veranderingen van de basisverzekering in 2023:
Herstelzorg na corona
De vergoeding herstelzorg na corona in het basispakket wordt in ieder geval tot 1 augustus 2023 verlengd. De vergoeding is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het herstellen na COVID-19 en biedt een extra dekking voor fysiobehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

 
Vitamine D vergoeding verdwijnt
Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat wil zeggen dat u deze vitamine per 1 januari 2023 zelf moet betalen.
Combinatietest niet meer vergoed
De basisverzekering vergoedt de combinatietest niet meer vanaf 1 januari 2023. Bij de combinatietest kan onderzocht worden of er een verhoogde kans is dat uw kindje het down-, edwards- of patausyndroom heeft.


NIPT test volledig vergoed
Vanaf 1 januari 2023 wordt de NIPT test vergoed en geldt er geen eigen risico meer voor zwangeren met medische indicatie. Daarnaast geldt er per 1 april 2023 geen eigen betaling van € 175,- meer voor zwangeren zonder medische indicatie. Bovendien wordt de 20-wekenecho voor alle zwangeren gratis.

Vergoeding immunotherapie
Sinds juli 2022 is immunotherapie tegen zeldzame kankervormen toegevoegd aan het basispakket. Ook in 2023 wordt immunotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.

Medicijn tegen obesitas vergoed
Vanaf 1 april 2022 wordt het medicijn tegen obesitas volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In 2023 valt dit medicijn wederom onder de vergoedingen van de basisverzekering.

5. Collectiviteitskorting verdwijnt

Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgverzekeraars geen (collectiviteits)korting meer geven op de basisverzekeringen. Wel mag op de aanvullende verzekeringen korting gegeven worden. Ook wij geven in 2023 nog steeds korting op onze aanvullende verzekeringen.

 

Wereld Armoededag 2022.

(bron: Platform tegen Armoede Drechtsteden)

In de week van 10 t/m 17 oktober 2022 staat Dordrecht stil bij de Armoede.

“Elk jaar op 17 oktober is het Wereldarmoededag. Voor het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is dat dé gelegenheid om de aandacht te vestigen op de armoede en de sociale gevolgen daarvan in onze eigen gemeenten.
Dat doen we door activiteiten te organiseren waarbij bewoners en lokale politici elkaar ontmoeten en met elkaar praten over onderwerpen die het dagelijks leven met (te) krap budget moeilijk maken.

Samen zoeken we dan naar mogelijke oplossingen. In 2022 kiezen we voor een andere opzet. We constateren dat het vertrouwen van bewoners in ‘de overheid’ op een laag punt is beland. Het wantrouwen jegens de instanties is soms zelfs zo groot dat burgers afzien van noodzakelijke voorzieningen en het gesprek met politici als zinloos betitelen.

Dit jaar willen we daarom allereerst de ruimte bieden aan zoveel mogelijk bewoners om ervaringen te delen, hun verhaal te vertellen en aan te geven hoe de overheid haar burgers beter zou kunnen ondersteunen.

Uitgangspunt is de kennis van de inwoners die moeten rondkomen van een ontoereikend inkomen of daar ervaring mee hebben. De gedachten die zij hebben over oplossingen vormen de basis en de rode draad.

Daarom moet de regie van de activiteiten ook zoveel mogelijk bij hun liggen. Tijdens de slotmanifestatie op 17 oktober wordt ‘het resultaat’ gepresenteerd. De vraag die daarbij aan iedere groep wordt gesteld: “Hebben jullie over oplossingen gesproken”? De organisaties en politiek luisteren!

Doel: aandacht vestigen op de armoede en de daarmee samenhangende sociale problemen in onze stad/gemeente; inspireren tot het gezamenlijk zoeken naar duurzame oplossingen; versterking van het sociaal beleid door dit te baseren op de ervaringskennis van de bewoners.

Doel –> burgers: zich uitspreken en gehoord worden; door deelname meer vertrouwen en beter perspectief; versterken sociale verbinding Doel –> organisaties: ondersteuning die beter aansluit op vraag en leefwereld Doel –> politici: sociaal beleid dat aansluit op de praktijk van burgers en hen daadwerkelijk vooruithelpt; opbouwen/herstellen van vertrouwen 1 Andere Drechtstedengemeenten kunnen naar believen aansluiten met hun eigen activiteiten.

Uitgangspunt is de kennis en ervaring van de inwoners die moeten rondkomen van een ontoereikend inkomen of daar ervaring mee hebben. De gedachten die zij hebben over oplossingen vormen de basis en rode draad. Daarom moet de regie van de activiteiten ook zoveel mogelijk bij hun liggen. De rol van organisaties is een ondersteunende: ruimte bieden aan initiatieven, coördineren en faciliteren, in aansluiting op de vraag van bewoners. Hoe: bewoners uitnodigen om in hun eigen leefomgeving samen te komen en uitdrukking te geven aan hun ervaringen en ideeën. Dat kan uitmonden in een gezamenlijke presentatie tijdens een stedelijke manifestatie op 17 oktober 2022”.

Meer informatie vindt u op de website

Platform tegen Armoede – Drechtsteden | Platform tegen Armoede – Drechtsteden