Openbaar vervoer in Dordrecht vanaf volgend jaar alleen gratis voor 65-plussers met laag inkomen

Bron AD De Dordtenaar 1 november 2022

Niet alle Dordtse 65-plussers kunnen na 10 december nog gratis met het openbaar vervoer in de regio reizen. Dat geldt na die datum alleen voor de groep inwoners die lagere inkomsten heeft dan 140 procent van het wettelijk sociaal minimum. Onder die groep vallen ook de ouderen die moeten rondkomen van een AOW-uitkering.

Tot en met 10 december kunnen alle Dordtse 65-plussers gratis met de bus reizen, mits ze daarvoor eenmalig 14 euro hebben bijgedragen. Die regeling loopt volgende maand af. Het gratis reizen wordt daarna inkomensafhankelijk gemaakt. Wie bijvoorbeeld een flink pensioen heeft bovenop de AOW kan alleen nog met korting reizen.

Drechthopper
In de Dordtse politiek is veel discussie over het instellen van deze inkomensafhankelijke regeling. Zo wil de VSP dat het openbaar vervoer voor alle 65+’ers gratis blijft. Fractievoorzitter Margret Stolk van de VSP vreest voor administratieve rompslomp en vindt dat mensen moeten worden gestimuleerd om mobiel te blijven. ,,Het aanbod van de Drechthopper gaat ook al achteruit, omdat mensen veel langer van tevoren hun reis moeten plannen. Ook met het oog op de toekomst is het goed als het openbaar vervoer gratis is voor 65+’ers. Dordrecht wil groeien naar 140.000 inwoners en bereikbaar blijven. Als stad moet je dan ook wat te bieden hebben.”

Daar staat tegenover dat Dordrecht een regeling in het leven roept voor inwoners met een minimum-inkomen. Ook zij kunnen korting krijgen op het reizen met het openbaar vervoer. Zo wil de gemeente oplossingen op maat bieden voor kwetsbare inwoners. De gemeente stopt daarvoor volgend jaar één miljoen euro extra in het armoedebeleid.

Dordtse politici willen meer weten over mogelijke afschaffing van gratis busvervoer 65 plussers

Bron Dordrecht.net 29 oktober 2022

Op internet was tot vrijdag 28 oktober geen discussie te vinden over dat na pakweg twaalf jaar het gratis busvervoer in Dordrecht voor 65 plussers stopt.

Inmiddels is de stilte doorbroken. Een aantal gemeenteraadsleden heeft na een bericht op Dordrecht.net aangekondigd te willen uitzoeken hoe het is gegaan en of de busvervoerder heeft bepaald dat wordt gestopt.

Sommige partijen zoals Beter voor Dordt (BVD) en de VSP vinden gratis openbaar busvervoer ook vanaf 1 januari 2-23 een politiek gesprek waard. De SP laat weten dat ook gekeken moet worden naar mensen met een smalle beurs.

Tot nu toe leek het of het kroonjuweel van de gratis voor 65 plus van Beter voor Dordt – toen het in 2010 veruit de grootste partij werd in het stadsbestuur met 15 van de 39 zetels – lijkt al in het archief te zijn verdwenen. Op een twitter bericht van oud-CDA raadslid Theo Oostenrijk kwam van de zijde van de gemeente als antwoord:

@toostenrijk

Goedemiddag Theo, we zijn in gesprek en bekijken in welke vorm de regeling in 2023 door kunnen zetten. Binnen enkele weken verwachten we duidelijkheid te hebben.
PCOB

In het blad van de Protestantse christelijke Ouderenbond (PCOB) is het bericht kort: ,,Hierbij moeten we U mededelen dat de gemeenteraad Dordrecht heeft besloten het vrij vervoer voor 65 plussers per 31 december 2022 te beëindigen.
Qbuzz wil het contract dat tot 11 december met de gemeente liep niet verlengen en dus wordt dit opgezegd”, aldus meldt het PCOB blad voor Dordrecht.

Hieruit blijkt ook dat de Dordtse ouderenbonden verder geen actie gaan ondernemen tegen het besluit te stoppen.

Op de site van de gemeente Dordrecht is de mededeling daarover kort en wordt het als regeling neergezet die verloopt zonder motivatie

Openbaar vervoer 65+ in Dordrecht

Binnen Dordrecht bood de gemeente haar inwoners van 65 jaar en ouder busvervoer aan. Deze regeling verloopt en komt in 2023 niet meer terug.
De regeling in 2022 geldt tot 10 december 2022.

Via de site van de huidige vervoerder QBUZZ is geen informatie te vinden over het stoppen van de regeling.

Het verkiezingsprogramma van BVD heeft nog als tekst:

Beter Voor Dordt blijft zich inzetten voor het continueren van het gratis busvervoer voor 65plus (i.e. met een beperkte eigen bijdrage voor administratie- en afhandelingskosten door de bus vervoerder), waarmee we 65-plussers stimuleren erop uit te gaan, het gebruik van OV bevorderen en de verkeersdrukte in het centrum beperken.