‘Digitale veiligheid ‘ in Open Huis Ontmoetingskerk 27 september.

Organisatie: coördinator Open Huis Ontmoetingskerk

Woensdag 27 september zal Jeroen van Mierle, wijkagent Senioren en Veiligheid, een lezing houden in Het Open huis in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.


‘Echt of nep’ is de titel van de lezing die gaat over cyberweerbaarheid voor senioren.


Aan bod komen o.a. WhatsApp fraude, Phishing, Bankhelpdeskfraude, Spoofing en Dating fraude.


Iedereen is deze morgen weer van harte welkom.


Er wordt koffie of thee geschonken en er is ook gelegenheid voor een gezellig gesprek en het maken van nieuwe contacten.

Inloop vanaf 9.45 uur, de lezing begint om 10.15 uur en er is een pauze.
De toegang is gratis.

Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 in Sterrenburg. De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk, halte Lunenburgplein.

 

Ombudsman Pensioenen te gast op Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden

Bron De Koepel Nieuwsbrief 26 zaterdag 2 september 2023

Op 20 september vindt weer een Algemene Vergadering voor alle lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden plaats. Plaats van handeling is zoals altijd Culemborg.


Het is de laatste jaren een goede gewoonte dat we onze vergaderingen regelmatig opluisteren met een externe spreker. Deze keer is dat Jeroen Steenvoorden, de Ombudsman Pensioenen. Hij vervult deze functie sinds 2021. In een eerder artikel in deze Nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het meest recente jaarverslag dat hij uitbracht over de pensioensector. https://www.letsmail.nl/t/r-e-ttaydn-l-o/


In dat Jaarverslag gaat de Ombudsman vooral in op de onrechtvaardige uitwerking van de regels bij arbeidsongeschiktheid voor mensen met een tijdelijk arbeidscontract, de wel heel erg formele opstelling van pensioenfondsen bij door hen begane communicatiemissers waardoor mensen op het verkeerde been zijn gezet en de noodzaak dat de gegevens over pensioendeelnemers bij fonds of verzekeraar kloppen.

Met name die twee laatste elementen zijn interessant tegen de achtergrond van de onlangs in werking getreden Wet Toekomst Pensioenen. Er bestaan immers nogal wat zorgen over of de pensioensector erin slaagt straks helder en foutloos te communiceren over de wel erg complexe nieuwe pensioenregeling en of alle gegevens van bijvoorbeeld gepensioneerden waarover men beschikt wel kloppen.

Twee cruciale elementen als het gaat om het met de nieuwe wet beoogde terugbrengen van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel (naast het uiteraard nakomen van de belofte dat pensioenen welvaartsvast worden).

Op deze en andere onderwerpen gaat de Ombudsman het gesprek aan met bestuur en lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden. Zorg dus dat uw vereniging erbij is op 20 september. Ook omdat op die dat de resultaten bekend worden gemaakt over de enquête die de Koepel onlangs hield over het hoorrecht dat verenigingen van gepensioneerden op basis van de nieuwe Pensioenwet ogen uitoefenen.

Meer informatie over de Ombudsman Pensioenen vindt u hier: http://Home | Ombudsman Pensioenen

Investeren in ouderen is investeren in de toekomst


Bron: De Koepel van gepensioneerden 14 augustus 2023

De Seniorencoalitie roept politieke partijen op om te investeren in de kracht van senioren. De coalitie, die bestaat uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL, doet dit in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november.

Het groeiend aantal senioren in Nederland is een groep met enorme potentie. De Seniorencoalitie wil dat die potentie volledig benut wordt. Om dit te bewerkstelligen heeft de Seniorencoalitie een brochure gemaakt met actiepunten rondom de belangrijke thema’s wonen en welzijn, zorg, digitalisering en koopkracht en pensioen.

Levenservaring
Senioren hebben veel levenservaring. Ervaring die ze inzetten voor vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg. Daarnaast zijn er steeds meer senioren die (willen) blijven werken. Daarvoor moeten alle nodige voorwaarden samengevoegd worden in een duidelijk pakket van acties. Hieronder volgt een opsomming van de aandachtspunten die noodzakelijk zijn in een dergelijk pakket om senioren in hun kracht te zetten én te houden.

Koopkracht
Een van de belangrijkste thema’s is koopkracht; een blijvend aandachtspunt. Zolang de inflatie de koopkracht blijft aantasten is het belangrijk dat de overheid senioren niet in de kou laat staan, vooral degenen die financieel kwetsbaar zijn. Hoge, instabiele energieprijzen en aanhoudende prijsstijgingen hollen ook de koopkracht van AOW’ers boven het minimum uit, waardoor lagere middeninkomens dreigen te verarmen. Evenwichtige koopkrachtcompensatie blijft daarom de komende tijd actueel.

Wonen
In de nieuwe kabinetsperiode moet vol worden ingezet op de mogelijkheid om zelfstandig passend te kunnen (blijven) wonen. Dat houdt in dat er voldoende betaalbare, geschikte en bereikbare (geclusterde) woningen voor senioren moeten komen in wijken met goede voorzieningen. Daardoor wordt het mogelijk de noodzakelijke doorstroming een flinke impuls te geven. Daarnaast moet worden ingezet op het bouwen van nieuwe woonvormen met een sociale component. En op mogelijkheden om zo nodig zorg aan huis te kunnen leveren.

Lees alle actiepunten in onze brochure. Die kunt u hier downloaden (pdf) http://Senioren verkiezingen 2023


Belazerd door stem van huilende dochter: ‘Afschuwelijk dat codetaal met je kind nodig is’

 

Bron AD 8 augustus 2023.

VOICE CLONING

Ouders moeten ‘zo snel mogelijk’ met hun kinderen een codewoord afspreken om te voorkomen dat ze worden opgelicht via de telefoon, waarschuwen instanties.

Cybercriminelen zijn namelijk begonnen met het klonen van stemmen en dat kan volgens deskundigen desastreuze gevolgen hebben voor onze portemonnee.
De nationale politie is bezorgd over de razendsnelle opmars van kunstmatige intelligentie en pleit voor tientallen digitale rechercheurs en analisten om cybercrime het hoofd te bieden. ,,We kunnen de ontwikkelingen amper meer bijbenen”, verzucht Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. ,,Het gaat écht als een raket. Van rechercheurs krijg ik al verontrustende signalen die alle alarmbellen laten afgaan.”


Struijs is in het bijzonder bezorgd over voice cloning: het imiteren van de stem van iemands familielid door middel van AI-gedreven software. Criminelen gebruiken dit om mensen telefonisch op te lichten. Bijvoorbeeld met een kletsverhaal dat iemands dochter in acute nood zit en nú geld nodig heeft. In de Verenigde Staten komt dit al zo vaak voor dat een toezichthouder voor deze nieuwe vorm van oplichting waarschuwt. Ook in andere landen zijn diverse personen en zelfs bedrijven en banken voor honderdduizenden euro’s opgelicht.


‘Bizar dat dit nodig is’


Het is slechts een kwestie van tijd voor deze vorm van oplichting in ons land voet aan de grond krijgt, waarschuwt de Fraudehelpdesk. ,,Zo gaat het altijd met nieuwe vormen van oplichting. Het start elders, en dan waait het langzaam maar zeker onze kant op. Dat is zorgwekkend, want zo wordt het nog moeilijker om te onderscheiden wat nu echt of nep is. We houden ons hart vast voor wat er komen gaat.”
De Fraudehelpdesk adviseert om alvast een codewoord met je kind af te spreken, zodat je bij twijfel een oplichter kunt ontmaskeren. Bureau Jeugd en Media pleit daar ook voor en waarschuwt ouders ook om op het telefoonnummer te letten. ,,Is je kind in nood, heeft hij nú geld nodig en belt hij van een ander nummer? Dan is gezond wantrouwen verstandig. Ja, het is bizar en afschuwelijk dat codetaal en deze tips überhaupt nodig zijn, maar het is de realiteit waarin wij nu leven”, zegt oprichter Justine Pardoen.

Nu kabinet is gevallen, maakt de SC zich grote zorgen over komende periode

Bron Koepel van gepensioneerden d.d. 10 juli 2023

De Seniorencoalitie maakt zich zeer grote zorgen over de komende periode, nu het kabinet gevallen is. De seniorenorganisaties zijn bang dat de ingezette plannen voor wonen en zorg stil komen te liggen of vertraagd worden. Doorgaan met de geplande investeringen in wonen en welzijn is enorm belangrijk gezien de groeiende groep oudere mensen, de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning en de beperkte beschikbare zorgcapaciteit.


De Seniorencoalitie vraagt al jaren aandacht voor de gevolgen van de demografische veranderingen. Het afgelopen jaar werden er, mede na aandringen van de seniorenorganisaties, stappen gezet op onder andere het gebied van wonen en zorg in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De organisaties willen dan ook dat alles op alles wordt gezet om de gestelde doelen te behalen. Gezien de urgentie kunnen we het ons niet veroorloven tijdelijk stil te staan of over een tijd opnieuw te moeten beginnen.


Grote groepen ouderen vinden het nu al heel moeilijk om hun weg te vinden om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen. Daardoor valt er een grote groep tussen wal en schip en lopen we risico op toenemende tweedeling. Een risico dat ook door de RVS en het SCP genoemd is.

Het is cruciaal dat er in ieder geval doorgegaan wordt met de beleidsvoornemens om te investeren in nieuwe woonvormen voor senioren die gericht zijn op saamhorigheid, maar ook met het beleid om domein overstijgend te gaan werken.
We hopen dat een nieuw kabinet naast oog voor kwetsbare mensen ook oog zal hebben voor de cruciale rol die ouderen in de samenleving vervullen, als vrijwilliger, mantelzorger maar ook door te blijven werken. Zo leveren ouderen een enorme bijdrage aan onze samenleving.


Belangrijk is het dan ook dat er geïnvesteerd wordt om te voorkomen dat de ouderenzorg verschraalt en vooral om te zorgen dat mensen vitaal en gezond ouder kunnen worden. Hiervoor is interdepartementaal beleid nodig. Een wens die de seniorencoalitie ook al bij aanvang van het nu demissionaire kabinet bepleit heeft. We hopen dat een nieuw kabinet ouderenbeleid hoog op de agenda zal zetten en de kans zal grijpen om dit beleid interdepartementaal in te richten zodat wonen, welzijn, werken en zorg en ondersteuning samen met leven lang leren, mensen in staat zal stellen goed ouder te worden.


Seniorencoalitie (ANBO | KBO-PCOB | Koepel Gepensioneerden| NOOM) Ook de Dordtse Senioren Bond is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden.

Vrees voor vloedgolf aan phishingmails door ChatGPT, mensen oplichten wordt kinderspel

Bron AD 2 augustus 2023.

EXPERTS BEZORGD

Criminelen maken volop gebruik van ChatGPT om frauduleuze mails te schrijven die niet van echt te onderscheiden zijn. Experts vrezen de komende jaren voor een vloedgolf aan zogeheten phishingmails en stellen dat vooral kleine bedrijven en ouderen zonder digitale kennis hier onvoldoende tegen beschermd zijn. ,,Dit is een technologie die niet twee of drie keer sneller en slimmer wordt per jaar, maar een miljoen keer.”


De afgelopen maanden schieten ‘slimme chatbots’ als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels gebruiken tientallen miljoenen mensen de bots om logisch klinkende teksten te schrijven, zoals e-mails, gedichten en essays. Zorgwekkend is dat deze systemen in essentie niet zijn ontworpen om de waarheid te vertellen. Uit een proef van deze site blijkt zelfs dat het kinderspel is om ChatGPT een phishingmail te laten opstellen. ,,ChatGPT is erg goed in het na-apen van menselijke conversaties, ook de misleidende”, zegt AI-deskundige Henk van Ess.


Met name ouderen en onervaren ondernemers lopen hierdoor groot risico, waarschuwen deskundigen. ,,We zitten in een tijdsgeest waarin technologie zich in een ongekend tempo ontwikkelt, waardoor mensen moeite hebben om bij te blijven”, zegt Dave Maasland, ceo van het digitale beveiligingsbedrijf Eset Nederland. ,,Dáár zit het grote gevaar van deze cocktail: dat sommige doelgroepen nu al moeite hebben phishing te herkennen, de overheid geen uniforme werkwijze heeft en criminelen meer mogelijkheden dan ooit.”

Wat is phishing?


Phishing is een vorm van online fraude waarbij criminelen nepwebsites of vervalste e-mailadressen gebruiken om naar gegevens te ‘hengelen’. Normaal zijn deze oplichtingspraktijken redelijk simpel te herkennen aan taalfouten, maar met ChatGPT is het mogelijk om bijvoorbeeld een bank of een bekend persoon geloofwaardig na te bootsen.