Brief Seniorencoalitie aan Eerste Kamer.

Bron Nieuwsbrief 4 van de Koepel d.d. 18 februari 2023


Zoals eerder aangegeven, is de nieuwe Pensioenwet inmiddels in de Eerste Kamer aanbeland. Die is onlangs met de behandeling ervan begonnen.

De afgelopen weken heeft John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, diverse gesprekken met senatoren gevoerd om de standpunten van de Koepel en haar partners in de Seniorencoalitie nog eens duidelijk te maken.

De kern van die standpunten is deze week ook nog eens per brief onder de aandacht van alle partijen gebracht.
Daarin wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het nakomen van de belangrijkste belofte van de nieuwe wet: eerder zicht op een koopkrachtig pensioen.

De Seniorencoalitie wijst er nog eens op dat alle inmiddels verschenen berekeningen het vertrouwen daarop niet groter hebben gemaakt. Ingegaan wordt ook op het feit dat een mega-operatie als in de nieuwe wet voorzien (waarbij de vele pensioenmiljarden bij pensioenfondsen moeten worden omgezet in miljoenen ‘pensioenpotjes’) in één keer goed moet gaan, omdat er geen weg terug is.

Seniorenorganisaties pleiten dan ook voor extra zorgvuldigheid, meer zicht op de aangekondigde ‘lagere regelgeving’ en een ‘nooduitgang’.
De Koepel en haar collega-organisaties wijzen in de brief op het feit dat meer comfort nodig is dat bij het zogenaamde ‘invaren’ alle voor gepensioneerden belangrijke elementen moeten worden meegenomen.

De belangrijkste daarvan: de in de loop der jaren opgelopen forse indexatie-achterstanden die de koopkracht van gepensioneerden fors hebben aangetast. Die móeten bij de overstap naar het nieuwe stelsel of in de periode daarnaartoe aan de orde komen.

Daartoe doet de Seniorencoalitie een aantal suggesties.


De coalitie roept partijen in de Eerste Kamer op bij het kabinet aan te dringen op de eerder toegezegde handreiking voor zogenaamde ‘gesloten pensioenfondsen’. Dat zijn fondsen waarin geen pensioenopbouw meer plaatsvindt en die dus nog slechts gepensioneerden (en voormalige deelnemers) kennen.

Bedoelde handreiking (waarop de Koepel Gepensioneerden heeft aangedrongen) maakt het ook voor dergelijke fondsen mogelijk om indien gewenst over te stappen naar het nieuwe stelsel, maar laat te lang op zich wachten.


Tenslotte: uiteraard wordt, net zoals dat in de diverse lobbygesprekken die Kerstens heeft gevoerd, ook in de brief een punt gemaakt van het versterken van de zeggenschap van gepensioneerden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts