Samenstelling bestuur

contactgegevens bestuur

Voorzitter

Nico Babbeko
06-27240559
nico@dordtsenior.nl    

 

Secretaris
2e penningmeester
webmaster

Hans Ardon
06-20242510
hansardon.dsb@gmail.com


Penningmeester
PR
Aquisitie

Aad Brinckmann
06-51838053
a.brinckmann@upcmail.nl

Bestuurslid: Lief en leed en activiteiten

Els Bel 
06-42180425
ejbelroos@gmail.com

Bestuurslid: Organisatie reizen en activiteiten

Lies Romijn
06-10588672
r.romijn2@kpnmail.nl

 

Bestuurslid: Ledenadministratie ad interim
Belasting service

Martin Kösters
06-21260714
martin.kosters@gmail.com

Bestuurslid
Gemeente beleid
en politiek

Rob Nabarro
06-44404880
rob@nabarro.nl

Bestuurslid
Gemeente beleid
en politiek

Anne de Lange
078-6136389
a_de_lange@hetnet.nl