Telefoon: 06-36105856 | mail: info@dordtsenior.nl

Samenstelling bestuur en werkgroepen

contactgegevens bestuur

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Corrie Kieboom
06-36105856
info@dordtsenior.nnl

Penningmeester

Lianne van Laak
06-46428542
liannevanlaak@hotmail.com

2de Secretaris

George Scheen
078-6172946
jgscheen@gmail.com

Bestuurslid beleid van de gemeente en politiek

Anne de Lange
078-6136389

Bestuurslid algemene zaken

Magda Hensen
078-6141943

Bestuurslid algemene zaken

Wilma Molendijk
078-6173566

Contactgegevens werkgroepen

Ledenadministratie

Aad Binckmann
06-61838053
a.brinckmann@upcmail.nl

Redactie DordtSenior

Jan Geenen
06-48219666
jan@dordtsenior.nl

organisatie: reizen en activiteiten

Lies Romijn
06-10588672

Lief en Leed

Wilma Molendijk
078-6173566a

Webmaster

Hans Ardon

hansardon.dsb@gmail.com