Belastingservice 2020

belastingdienst2


Mocht u het lastig vinden om zelf aangifte te doen, dan kunt u gebruik maken van de Belastingservice van de Dordtse Seniorenbond.

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid en komt bij u thuis de aangifte doen. Heeft u geen (goede) computer, dan haalt hij de bescheiden bij u op en doet de aangifte bij zichzelf thuis, waarna hij de stukken terugbrengt met een duidelijke print erbij, waaruit blijkt hoeveel u moet betalen of terugkrijgt.


De gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten kunnen door de belastinginvuller in rekening worden gebracht, als dit van tevoren aan u is meegedeeld. Deze onkostenvergoeding is vastgesteld op € 12,00 per huishouden, hetgeen u contant dient te voldoen aan de vrijwilliger, nadat hij de aangifte voor u heeft verzorgd.


Voor verzoeken om hulp bij het invullen van uw belastingformulier kunt u telefonisch of via e-mail terecht bij de coördinator van de Belastingservice, de heer Jan van der Gijp Barendregt

Drakensteynlaan 10

3319 RG Dordrecht

telefoon 078-6166098 of 06-22748962

e mail icoon                   

Back to top