ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 maart 2024

Op donderdag 14 maart 2024 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dordtse Seniorenbond plaats. De vergadering wordt weer gehouden in de Gravenhorst, Vijverlaan 1002. Zaal Troubadour en begint om 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur/de koffie en thee staan dan klaar).

Wat komt er aan de orde?

Tijdens deze vergadering komt het jaarverslag 2023 aan de orde en wij willen graag de door het bestuur opgestelde koers en richting van de bond presenteren en met jullie daarover in gesprek. Ook de (voorgenomen) activiteiten en reizen in 2024 komen aan bod.

Er zullen van de Algemene Leden Vergadering een aantal besluiten worden gevraagd en  jullie mening over een aantal onderwerpen. 

Hoe worden de stukken aangeleverd?

De stukken voor deze vergadering worden begin maart bij jullie bezorgd met een speciale editie van DordtSenior.

Lezing over de Pensioenwet.

John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden zal deze middag afsluiten met een lezing over o.a. de nieuwe Pensioenwet, waar wij allemaal mee te maken gaan krijgen.

Aanmelden.

Wij vragen jullie je vooraf aan te melden bij Lies Romijn op emailadres r.romijn2@kpnmail.nl of telefoonnummer 078-6160904.

Kortom, een belangrijke en interessante middag en wij hopen dan ook veel leden te mogen begroeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts